Tūrisma informācijas centrā no 8. marta apskatāma fotoizstāde par Aizputes malkas pilīm

08.03.2017 - 17:14
Godinot un atceroties Eduardu Dambergu (1928 – 2006) un viņa veikumu, Aizputes novada Tūrisma informācijas un Mūžizglītības centrs no 8. marta līdz 22. aprīlim aicina apskatīt fotoizstādi “Aizputes malkas pilis”!
Tūrisma informācijas centrā no 8. marta apskatāma fotoizstāde par Aizputes malkas pilīm
Kopš 1979. gada aizputnieks Eduards Dambergs savas mājas pagalmā veidoja malkas pilis ar torņiem, grezniem vārtiem un pat šaujamlūkām. Visas celtnes tika veidotas no parastām malkas pagalēm, kuras pašos malkas piļu veidošanas pirmsākumos tika krautas malkas žāvēšanai, taču tā aizsākās stāsts par Aizputes malkas piļu meistaru Eduardu Dambergu. Malkas kraušanas un laika apstākļu rezultātā piļu arhitektūra un krāsa katru gadu mainījās. 2006. gadā Eduards Dambergs aizgāja mūžībā un viņa veidotās pilis, viņa mantojums Aizputei pamazām arī aizgāja nebūtībā.

  2016. gadā Tūrisma informācijas centra aicinājumam iesūtīt atmiņu stāstus un fotogrāfijas tiem, kas savulaik paši apmeklējuši malkas pilis Aizputē, atsaukušies gan vietējie iedzīvotāji, gan tālāki viesi - kopumā 34 cilvēki. No iesūtītajām fotogrāfijām esam izveidojuši fotostendus, kurus pēc izstādes eksponēsim pastāvīgai apskatei kādreizējā Malkas piļu atrašanās vietā! Izstādes laikā ir iespēja klausīties LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošās pētnieces Dr. sc. Soc. Dagmāras Beitneres - le Gallas veidoto mutvārdu tradīciju dzīvesstāstu ar E. Dambergu. Stāstījuma laikā ir unikāla iespēja dzirdēt, kā meistars stāsta par malkas piļu celtniecību, tēlniecību un savu dzīvi.  

Aizputes novada Tūrisma informācijas centrs joprojām aicina iesūtīt fotogrāfijas ar Aizputes malkas pilīm uz e - pastu turisms@aizpute.lv, ja tas nav paspēts līdz šim. Fotogrāfijas tiks apkopotas un fotostendi tiks papildināti ar jaunām atmiņām!
  *Foto Jūlijs Pelude  

Aizputes novada Tūrisma informācijas un Mūžizglītības centrs
Atmodas iela 16, Aizpute 
Tālr.: +371 28617307
turisms@aizpute.lv
www.visitaizpute.lv