Dzīvojam ar kultūras mantojumu

16.07.2017 - 23:05
No 23. līdz 30. jūlijam SERDĒ notiks ikgadējā Starptautiskā restaurācijas darbnīca, kuru šogad papildinās Stāstu darbnīca “Dzīvojam ar kultūras mantojumu”. Aicinām vietējos iedzīvotājus, kas savulaik dzīvojuši, strādājuši vai bieži viesojušies mājā Atmodas ielā 9, dalīties ar savām atmiņām, uzņemtajām fotogrāfijām un stāstiem, ienesot personīgi Aizputes novada TIC vai SERDĒ, kā arī sūtot uz e-pastu turisms@aizpute.lv vai smg.serde@gmail.com
Dzīvojam ar kultūras mantojumu
24. jūlijā plkst. 15.00 mākslinieku un rezidenču centrā SERDE - Stāstu laiks! Gaidīsim kādreizējos Atmodas ielas 9 iedzīvotājus (ja Jums šis laiks neder, bet ir savs stāsts vai fotogrāfijas, tālrunis saziņai 29817180)!

  Darbnīcas ietvaros, 24. jūlijā, iespēja apmeklēt atvērto lekciju programmu (lekcijas notiks angļu valodā):
9.30     Koka darbnīcas lekcija par koka būvdetaļu restaurāciju, restaurācijas pieredzi SERDĒ;
10.30   Lauras Puolamaki (Rauma, Somija) lekcija par kartēšanas tehnoloģijām un to piemērošanu  pētniecībā;
11.30   Eevas Raikes lekcija par ekspedīciju metodoloģiju Turku universitātē (Somija);
12:30   Rūta Muktupāvela (LKA Rektore, profesore) "Ainavas kultūrvēsturiskās lasīšanas metodes pielietošana: teorija un prakse, iespējas un riski";
14.00   Ieva Vītola, Signe Pucena "SERDEs lauka pētījumi un nemateriālā kultūras mantojuma popularizēšana".

Laipni aicināts ikviens!

Aizputes novada Tūrisma informācijas un Mūžizglītības centrs
Atmodas iela 16,
Aizputeturisms@aizpute.lv
Tālr.:28617307