Staros Sabiles Vīna kalns 9. decembris Sabilē būs neaizmirstams notikums divu iemeslu dēļ - svinēsim ceturtos Karstvīna svētkus un Sabile kļūs par festivāla "Latvijas Goda aplis" sastāvdaļu

06.12.2017 - 16:30
Sabiles Vīna kalns pārtaps par gaismas objektu. Mākslinieks Andris Millers, Sabiles kultūras nama vadītāja Gerda Zeberiņa un gaismu mākslinieks Jānis Pētersons ar gaismu un vizualizācijas palīdzību iecerējuši parādīt stāstu par Sabiles Vīna kalna rašanās vēsturi. Tā būs "Sabiles stilā" veidota, uz patiesiem faktiem balstīta animācija, bet tomēr Sabilei ar tik raksturīgo humora devu.
Staros Sabiles Vīna kalns  9. decembris Sabilē būs neaizmirstams notikums divu iemeslu dēļ - svinēsim ceturtos Karstvīna svētkus un Sabile kļūs par festivāla "Latvijas Goda aplis" sastāvdaļu
Gaismu spēles un animācijas veidotas tā, lai tās būtu saistošas plašākai mērķauditorijai - arī bērniem, jo ar animāciju palīdzību tiks izstāstīta Sabiles Vīna kalna vēsture un ikviens varēs izbaudīt līdz šim Sabilē neredzētas gaismu spēles - Vīna kalns staros visiem. Par gaismas objektu pārtaps pat Vīna kalna biļešu tirgotavas būdiņa.

Sabiles Vīna kalns staros 9. decembrī, sākot no 17.00 līdz pat 21.00, ar vairākiem izrādīšanas seansiem.

Festivāls "Latvijas Goda aplis" ir viens no Latvijas valsts simtgades programmas notikumiem. To rīko biedrība "Staro100" sadarbībā ar novadu pašvaldībām, kultūras centriem un namiem, nevalstiskām organizācijām, novadu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroju. Festivāla rīkošanu līdzfinansē Valsts Kultūrkapitāla fonds, kas projektam piešķir lielāko finansējuma daļu, savukārt atlikušo finansējumu projektam "Staro Vīna kalns Sabilē" Sabiles kultūras nams ieguvis, piedaloties Talsu novada kultūras projektu konkursā. Festivāls "Latvijas Goda aplis" notiks visā Latvijā, sākot no šī gada novembra līdz 2018. gada novembrim, aicinot vietējos iedzīvotājus iesaistīties kopīgā Latvijas simtgades svinēšanā.

Lai staro pilsēta ar odziņu!

Marta Rake-Lasmane,
Talsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste