Grobiņas pilskalnā jeb Skābarža kalnā sākušies arheoloģiskie izrakumi

20.07.2018 - 12:10
2018.gada 11.jūlijā Grobiņas pilskalnā jeb Skābarža kalnā savu lauku darba praksi uzsākuši Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes studenti, kuri veselas trīs nedēļas līdz pat 1.augustam veiks arheoloģiskos izrakumus, turpinot 2017.gadā uzsākto darbu Grobiņas pilskalna izpētē.
Grobiņas pilskalnā jeb Skābarža kalnā sākušies arheoloģiskie izrakumi
2016. un 2017.gadā Grobiņas pilskalna plakuma dienvidu malā tika pētīts viens 4 x 8 m liels laukums, sasniedzot 2,2 m dziļumu. Atsegtās liecības attiecināmas uz periodu no 5.-21.gs., taču secināts, ka arī šajā dziļumā cilvēka darbības neskartais slānis jeb pamatzeme nav sasniegts. Pie tam ģeoloģiskie urbumi laukuma teritorijā liecināja, ka kultūrslānis ir vēl 2 m dziļš - kopumā sasniedzot 4,2 m biezumu. 
 
Tāpēc 2018.gadā plānots pabeigt 2016. un 2017.gadā iesākto Grobiņas pilskalna laukuma izpēti, atsedzot pilskalna apdzīvotības senākos slāņus. Kopumā, izmantojot plašu metožu klāstu (arheoloģiskos izrakumus, paraugu ievākšanu tālākām analīzēm u.c.), Grobiņas pilskalna arheoloģiskā izpēte sniegs jaunas liecības par pieminekļa hronoloģiju, izmantošanas dinamiku, kultūrvēsturisko piederību un apdzīvotības raksturu. 

  Informācijai: Grobiņas arheoloģisko ansambli veido savstarpēji saistītu elementu kopums - Grobiņas pilskalns jeb Skābarža kalns, Pūrānu (Porānu) senkapi, Atkalnu senkapi, Smukumu senkapi un Priediena senkapi. Pašlaik Grobiņas arheoloģiskais ansamblis atrodas UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā un ir nominēts UNESCO Pasaules mantojuma starptautiskajam sarakstam, kas nozīmē, ka plašāki pētījumi un arheoloģiskie izrakumi ir milzīga vērtība. 
 
Grobiņas novada dome un Latvijas Universitāte 2015.gada 6.oktobrī parakstīja sadarbības līgumu, kas paredz sadarbību Grobiņas arheoloģiskā ansambļa pētniecībā un popularizācijā periodā no 2016. līdz 2020.gadam. Tas nozīmē, ka ik vasaru Grobiņā viesosies Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes studenti, lai lauku darbu prakses ietvaros veiktu arheoloģiskos izrakumus. Šis ir unikāls notikums ne tikai visā novadā, bet Latvijā kopumā!       

 
Informāciju sagatavoja un vairāk informācijas: Prakses vadītāja Elīna Guščika, tel. 26444786 Ilze Kārkliņa, tel. 26486189