KURZEMES TŪRISMA ASOCIĀCIJA
Baznīcas iela 5, Kuldīga
Tālr./fakss:
63322259
Mob.tālr.:
29334403
E-pasts:
kta@kuldiga.lv, visitkurzeme@gmail.com
Reģ. Nr.: 40008061446
Banka: A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV66HABA0551001194451
www.kurzeme.lv


Liepājas reģiona Tūrisma informācijas birojs
Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401
Tālr.: 63480808; 29402111
Fakss: 63480807
info@liepaja.travel
http://liepaja.travel/

Ventspils Tūrisma informācijas centrs
Dārzu iela 6, Ventspils, LV-3601
Tālr.: 63622263; 29232226
Fakss: 63607665
tourism@ventpils.lv
www.visitventspils.com

Talsu novada Tūrisma informācijas centrs
Lielā iela 19/21, Talsi, LV-3200
Tālr.: 63224165; 26469057
Fakss; 63224165
tic@talsi.lv  
www.talsitourism.lv

Tukuma Tūrisma informācijas centrs
Talsu iela 5, Tukums, LV-3101
Tālr.: 63124451, 28311557
Fakss 63132688
tic@tukums.lv
www.visittukums.lv

Saldus Tūrisma informācijas , kultūras un sporta centrs
Striķu iela 3, Saldus, LV-3801
Tālr.: 63807443
Fakss: 63807443
tic@saldus.lv
www.saldus.lv

Kuldīgas Tūrisma informācijas centrs
Baznīcas iela 5, Kuldīga, LV-3301
Tālr.: 63322259 
Fakss: 63322259
tourinfo@kuldiga.lv
www.visit.kuldiga.lv