Vasenieku purva laipa

4 km gara laipu taka sūnu jeb augstajā purvā
Vasenieku purva laipa

Lai labāk varētu iepazīt purvu un tā iemītnieku dzīvi, vienā no Stiklu purviem - Vasenieku purvā - ir ierīkota purva laipa. Apmeklētāji var apskatīt gan degradēto purva daļu, ejot gar purva meliorācijas grāvi, gan salīdzināt to ar dzīvības pilno dabisko purva daļu. Maršruta garums 4 km.


Lai iepazītu sūnu purva floru un faunu var doties arī 22-26 km garā braucienā ar velosipēdu.

Atrašanās vieta
Pakalpojumu iespējas
  • Informācijas stendi
Kontakti