Slīteres nacionālais parks

Slīteres nacionālais parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas iekļauta Eiropas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000.
Slīteres nacionālais parks

Slīteres nacionālā parka teritoriju var uzskatīt par unikālu Baltijas jūras ģeoloģiskās vēstures muzeju. Nacionālais parks ietver 30-50 m augstu Baltijas ledus ezera senkrasta krauju, kas noaugusi ar sugām izcili bagātu dabisku platlapju mežu, kā arī kangaru un vigu kompleksu.

Nacionālā parka neatņemama sastāvdaļa ir jūras piekraste ar smilšainu liedagu un kāpām, sausiem kāpu priežu mežiem, piekrastes akvatoriju un vairākus km garām kāpu grēdām, kas mijas ar šaurām ieplakām. Parkā izveidotas vairākas dabas takas, kā arī velo, auto un kajāmgājēju maršruti, kas palīdz iepazīt Slīteres nacionālā parka dabu un kultūrvēsturi.

Nacionālais parks atrodas uz putnu migrācijas ceļa, pavasarī te novērojama grandioza migrējošo putnu koncentrēšanās. Parka teritorijā dzīvo reti satopamie un aizsargājamie rāpuļi - purva bruņurupucis un gludenā čūska, bet Kolkas apkārtnē aizsargājams abinieks - smilšu krupis. Nacionālā parka teritorijā zvejnieku ciemos jūras krastā iespējams iepazīties ar lībiešu kultūras mantojums, kas ir nozīmīga Ziemeļeiropas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa.

Zilo kalnu kraujā, atrodas Slīteres bāka. Tā ir otra Latvijas vecākā bāka (būvēta 1849. - 1850. g.), virs jūras līmeņa visaugstāk esošā (82 m ) un iekšzemē vistālāk celtā bāka. Bāka ir viena no populārākajām un visvairāk apmeklētākajām Kurzemes piekrastes bākām. Atrašanās vieta piecus kilometrus no Baltijas jūras krasta nodrošina iespēju pārskatīt gan Slīteres mežus, gan piekrasti, gan jūru un kuģus. Kopš 2002. gada bāka tiek izmantota par skatu torni, labiekārtota tūristu vajadzībām, stāvos izvietotas ekspozīcijas par dabu un piekrastes lībiešu ciemiem.

Slīteres bākas 1. stāvā apmeklētāji var saņemt informāciju par bāku, apkārtnes objektiem, maršrutiem, kā arī iegādāties suvenīrus. Dažas dabas tak var iziet tikai nacionālā parka gida pavadībā, jo tās izveidotas dabas rezervāta zonā - vietā, kur tika dibināts Slīteres dabas piemineklis.

Lauku ceļotājs piedāvā 14 dažādus maršrutus kājāmgājējiem, velobraucējiem, ūdenstūristiem, dzīvnieku un putnu vērotājiem un autobraucējiem.

Vēro Slīteres nacionālā parka teritoriju webkamerā.

Atrašanās vieta
Slīteres Nacionālais parks, Dundagas novads
Darba laiks

Slīteres bāka atvērta:

Aprīlī: nedēļas nogalēs no plkst. 11.00 - 16.00
No maija katru dienu izņemot pirmdienas no plkst. 10.00 - 18.00. 

Pakalpojumu iespējas
  • Tematiskie pasākumi
  • Informācijas punkts
Kontakti
Sociālie tīkli
Valodas, kurās apkalpo
DE    RU    EN    LV