Zvārdes dabas parks un poligona objekti

Zvārdes dabas liegums ir jaunizveidota liela aizsargājama platība Blīdenes, Jaunauces un Zvārdes pagasta robežās.
Zvārdes dabas parks un poligona objekti

Zvārdes dabas liegumu veido Stūru un Kārklauku jeb Zvārdes purvs, šaura apkārtējo mežu josla ap purviem, ar mežu apaugušas purvu salas un krūmainas pļavas, Ķerliņu ezers un tā apkaime.

Lieguma teritorija atrodas bijušā Zvārdes poligona platībā un to maz ietekmējusi cilvēku saimnieciskā darbība. Tādēļ lieguma teritorija ir bioloģiski daudzveidīga, sevišķi nozīmīga daudzām retām, Latvijas Sarkanajā grāmatā iekļautām putnu sugām - pelēkā dzilna, bikšainais apogs, baltmuguras dzenis. Botāniskie pētījumi vēl jāveic, taču jau zināms, ka liegumā atrodams liels retums - mellenāju kārkls.

Atrašanās vieta
Zvārdes, Jaunauces, Rubas pagasts, Saldus novads
Darba laiks
Apmaksas veidi
Pakalpojumu iespējas
  • Informācijas stendi
  • Gida pakalpojumi
Kontakti
Valodas, kurās apkalpo
RU    LV