Embūtes dabas parks

Embūtes dabas parks sākotnēji dibināts 1977. gadā kā Embūtes pauguraines kompleksais dabas liegums 232 ha platībā. Tas atrodas Liepājas rajona Embūtes pagastā.
Embūtes dabas parks

Tā ir teritorija ar savdabīgu šļūdoņa erozijas izcelsmes pauguraines ainavu un platlapju mežu nogabaliem.

Embūtes dabas parks ir neparasti ainaviska teritorija Embūtes pauguraines vidusdaļā, kas veidota Embūtes apkārtnes ainavas, biotopu un sugu aizsardzībai. Teritorijā atrodas gan interesanti dabas, gan kultūrtūrisma objekti: Embūtes pilskalns, muižas, pils un baznīcas drupas, Kuršu virsaiša Induļa nāves vieta, Joda dambis, skatu tornis u. c. Bez jau kādreiz šeit esošajiem objektiem tapuši arī jauni infrastruktūras objekti.No aizsargājamajām augu sugām te atrasta mieturu mugurene (Polygonatum verticillatum), Baltijas dzegužpirkstīte (Dactylorhiza baltica), vīru dzegužpuķe (Orchis mascula) u. c.

Atrašanās vieta
 Embūtes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3436
Darba laiks
Apmaksas veidi
Pakalpojumu iespējas
  • Gida pakalpojumi
  • Informācijas punkts
Kontakti
Valodas, kurās apkalpo
RU    EN    LV