Keramiķe Aleksandra Gūrmane Pampāļos
Jaunlaulātajiem ir iespēja veidot savu pirmo kopīgo keramikas šedevru un sasist podu laimīgai kopdzīvei. Var pasūtīt kāzu dāvanas vai suvenīrus, kā arī piedalīties to veidošanā.
"Klapatas", Pampāļi, Pampāļu pagasts,Saldus novads, LV-3882

+371 63865253,+371 26305478
http://www.turisms.saldus.lv
Saldus Sv. Jāņa ev. lut. baznīca un O. Kalpaka laukums
Saldus baznīcu savās gleznās 20.gs. mijā attēlojis Janis Rozentāls. Ērģeles 1872. gadā būvējis Karls Aleksandrs Hermanis (1847. - 1926.) Liepājā.
Saldus ev.lut.baznīca, Lielā iela 26, Saldus, LV-3801
+37163807443 ,
http://www.saldus.lv/, http://saldusbaznica.lv/
Sv. Miķeļa Alsungas katoļu baznīca
Alsungas Sv. Miķeļa Romas katoļu baznīca pabeigta 1623. gadā.
"Mācītājmuiža", Alsunga, Alsungas novads, LV-3306
+371 63351680 ,+371 29296712
http://www.suitunovads.lv
Košrags
Arhitektūras, kultūrainavas un pieejamības ziņā - visinteresantākais no lībiešu ciemiem, kur pie mājām ir izveidoti nosaukumi un īsa vēsture, ar kuru var iepazīties arī ciema centrā esošā informācijas stendā.
Košrags, Dundagas novads, LV-3270
+371 63232293,+371 29444395
http://www.ziemelkurzeme.lv/galamerki107.html
Vīdale
Neliela apdzīvota vieta, līdz kurai nokļūstam, paceļoties pa iespaidīgu Šlīteres Zilo kalnu nogāzes gravu ar smilšakmens atsegumiem.
Vidāle, Dundagas novads, LV-3270
+371 63232293,+371 299444395
http://www.visit.dundaga.lv/
Līvu tautas nams
Mazirbē 1923. gadā tika nodibināta lībiešu sabiedriskā organizācija “Līvu savienība" ar kuras pūliņiem un igauņu, somu, ungāru atbalstu 1938.- 1939.gadā uzcelts Lībiešu tautas nams. Mūsdienās nams saglabājis savu
Mazirbe, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3270
+371 29463028, +371 20383578
Latvijas mūziķu Slavas Aleja
Latvijas mūziķu Slavas Aleja tika atklāta 2006.gadā.
Zivju iela, Liepāja
°+37163480808 ,
http://www.liepaja.travel/
Liepājas promenāde
Šī kādreiz bija slēgta zona. Tagad te ir izveidota jauka pastaigu vieta. Gājēju celiņa - laipas - virsotnē paveras skats uz ostas piestātnēm ar kuģīšiem, jahtām un strūklaku.

+371 63480808,
http://liepaja.travel/
Strūklaka "Medus piliens"
2008.gada augustā Saldus pilsētas labiekārtotajā Līgo skvērā, tagadējā Māra Čaklā skvērā, tika atklāts tēlnieka Kārļa Īles autordarbs, strūklaka Medus piliens.
Līgo skvērs, Saldus, Saldus novads, LV-3801
+371 63807443 ,
https://turisms.saldus.lv/
Ventspils Amatu māja
Ventspilī 2007. gada augustā tika atklāts Ziemeļkurzemes Amatniecības konsultāciju centrs - Amatu māja. Ventspils jaunākais tūrisma objekts atrodas Kurzemes hercogistes senākajā skolas ēkā.
Adrese: Skolas iela 3, Ventspils
+37163620174 ,
muzejs.ventspils.lv
1 2 3 4 5 6
Kultūra un tradīcijas: