12.oktobra Seminārs "KĀ KULTŪRU IZMANTOT SAVĀ LABĀ TŪRISMĀ"

LEĢENDU IZMANTOŠANA TŪRISMA PIEDĀVĀJUMA VEIDOŠANĀ- Ingrīda Smuškova, Tukuma tūrisma informācijas centrs.

MANTOJUMS. PIEREDZE. PRODUKTS - Jolanta Sausiņa, Āraišu erheoloģiskā parka izveides projekta vadītāja.

LATVIJAS VALSTS SIMTGADE - Jolanta Borīte, Latvijas valsts simtgades birojs.

VEIKSMES STĀSTS. KULTŪRA, VĒSTURE UN GASTRANOMIJA UNGURMUIŽĀ - Ieva Malceniece, Ungurmuižas vadītāja.

 

 

16. KURZEMES TŪRISMA KONFERENCES RUNĀTĀJU PREZENTĀCIJAS

Pārskats par KTA darbu tūrisma attīstībai reģionā - Artis Gustovskis.

LIAA Tūrisma departamenta darbs Latvijas tūrisma attīstībai un sadarbības iespējas ar Kurzemes uzņēmējiem.

Risinājumi efektīvākam piekrastes tūrisma galamērķa mārketingam - Andris Klepers.

Parastu lietu neparasts pielietojums partnerības veidošanā - Vita Brakovska.

Ko vācu tūrists sagaida no ceļojuma Latvijā, Kurzemē - Ilga Pranča - Hartingere.