Veloceliņu būvprojektu izstrāde Kurzemē

03.04.2013 - 13:50
Atklāts konkurss INTERREG IVA programmas projekta "Central Baltic Cycling" CB 59 ietvaros (KTA/2013/1): veloceliņa "Kandava - Sabile" un gājēju un veloceliņa "Milzkalne - Tukums" būvprojekta izstrāde.

Rezultāts

Veloceliņu būvprojektu izstrāde Kurzemē (71220000-6)
Piegādātājs (-ji): SIA "Polyroad" (40003591932), AS "Ceļuprojekts" (40003026637)

Līgumcena: 20 462,00 LVL Biedrība "Kurzemes tūrisma asociācija" (4000806144)
Atklāts konkurss

Lēmums pieņemts:
31/05/2013