Velorallija sešu pasākumu organizēšana un trīs iepazīšanās vizīšu žurnālistiem nodrošināšana Kurzemē

20.05.2013 - 17:30
Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā organizēts iepirkums "Velorallija sešu pasākumu organizēšana un trīs iepazīšanās vizīšu žurnālistiem nodrošināšana Kurzemē", iepirkuma identifikācijas Nr. KTA 2013/2/CB59.
Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 19.aprīlim, plkst.10.00.

"Iepirkuma līgums iepirkumā atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta nosacījumiem  "Velorallija sešu pasākumu organizēšana un trīs iepazīšanās vizīšu žurnālistiem nodrošināšana Kurzemē", INTERREG IVA programmas projekta "Central Baltic Cycling" CB 59 ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr.KTA 2013/2/CB59 , noslēgts ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "JKL serviss", vienotais reģistrācijas numurs 41203042898, juridiskā adrese Skrundas iela 39-2, Kuldīga, LV-3301, par piedāvāto līgumcenu LVL 12 200 (divpadsmit tūkstoši divi simti lati).