KURZEMES TŪRISMA ASOCIĀCIJA
Adrese:
Baznīcas iela 5, Kuldīga
Tālr./fakss:
+371 63322259
Mob.tālr.:
+371 29334403
E-pasts:
kta@kuldiga.lv, visitkurzeme@gmail.com
Reģ. Nr.: 40008061446
Banka: A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV66HABA0551001194451
www.kurzeme.lv