Lielais Ķemeru tīrelis

Ķemeru nacionālajā parkā ir viens no lielākajiem sūnu purviem Latvijā. Pakrka izveidotas dabas takas, velo un kājāmgājēju maršruti, putnu vērošanas torņi.
Lielais Ķemeru tīrelis

Lielais Ķemeru tīrelis ir viens no augstajiem purviem, kuru pēdējo 8000 gadu laikā izveidojušas nelielas sūnas - sfagni. Sūnas izveidojušas līdz pat 8 m biezu kūdras slāni, kura virspusē tās joprojām ir dzīvas un augošas. Laipa aizvedīs sūnu, purva priedīšu, akaču, tumšu ezeriņu un vaivariņu smaržu valstībā. Uzmanīgi ieskatoties, varēs ieraudzīt gan kukaiņēdāju augu - raseni, gan dažādus putnus - purva tilbīti, balto cielavu, koku čiepsti un tālumā varbūt dzirdēt arī dzērves. Teiksmaina pastaiga pa dēļu laipām neskartajā augstajā purvā!

Dodoties uz laipu, derīgi zināt, ka:

- Pastaiga pa laipu aizņem apmēram divas stundas;
- Pa laipu iet nav grūti, tomēr ir nepieciešama līdzsvara izjūta, jo nav margu;
- Vasarā ieteicams ņemt līdzi dzeramo ūdeni;
- Peldēšanās purva ezeros var būt bīstama.

Atrašanās vieta
Pakalpojumu iespējas
  • Informācijas stendi
Kontakti
Valodas, kurās apkalpo
LV    EN    RU