Zlēku muižas ansamblis

Zlēku muižas un parks piederējis fon Bēru dzimtai un celts 18.–19. gs.
Zlēku muižas ansamblis

Pils pils nodegusi 1945.gadā. Taisnstūra veida pagalms, kurš apbūvēts no trim pusēm, pievadceļš iet cauri vārtu arkai gar bijušo pārvaldnieka māju un klēti. Pagalmu ierobežojošo ēku apdarē izmantoti tie paši motīvi, kas pilij. Pie muižas atrodas dīķis un parks 4 ha platībā, kurā aug ap 15 svešzemju sugu koki un krūmi.

  Mūsdienās pils parkā no vējgāzes nogāztajiem kokiem izveidoti galdi un soli. Tagad Jāņos te galvenā ugunskura vieta. Uzcelta brīvdabas estrāde.   Netālu atrodas Zlēku luterāņu baznīca (1645), kas sava greznā interjera dēļ kādreiz dēvēta par Zlēku katedrāli.   Zlēku ūdensdzirnavas - vēsturiska ēka (19. gs. 2. puse), kurā uzņemta leģendārā latviešu filma „Velna kalpi velna dzirnavās".   No muižas uz austrumiem atrodas Karātavkalns, kas reiz bijis senču svētvieta - elku vieta. Vēlākos laikos krustneši un muižkungi pārvērta par soda vietām, lai ar savām baisajām darbībām atbaidītu cilvēkus no tām. Kalnā aug vareni dižkoki un izveidots atpūtas parks ar vides objektiem Fēnikss un Visuma acs. Zlēku atpūtas parks veidots kā piemineklis cilvēkiem ar īpašām spējām.   Blakus Karātavu kalnam ir otrs mazāks, kurā ir liecības par baiso kara laiku - tur apbedīti Zlēku traģēdijas upuri, apmēram 160 Zlēku apkārtnes iedzīvotāji, kurus 1944. gada decembrī nogalināja vācu SD un SS vienības par nacionāli noskaņoto partizānu- kureliešu atbalstīšanu.

Atrašanās vieta
Zlēkas, Zlēku pagasts, Ventspils novads, LV-3617