Piltene

Piltene - neliela, bet sena pilsēta piejūras zemienē pie Ventas. Par apdzīvotu vietu Piltene izveidojusies jau senatnē. Pilsētas muzejā glabājas trīs te atrasti akmens cirvji no 4. gadu tūkstoša pirms Kristus dzimšanas.
Piltene

Sena pilsēta Kurzemes ziemeļu daļā, pie Ventas upes vecās gultnes 22 km no Ventspils. Slavena ar to, ka sākot no 13. gs. beigām līdz 16. gadsimtam Piltene bija Kurzemes bīskapijas, bet vēlākajos gadsimtos - Piltenes apgabala centrs. 

Joprojām saglabājušās Piltenes pils drupas, kurām līdzās iekārtota estrāde un lapene piknikošanai.   

Netālu no pils vietas atrodas Piltenes luterāņu baznīca, kuras celtniecībā un pārbūvē 1856. gadā, domājams, izmantoti būvmateriāli no pils. Baznīcas iekārtas priekšmeti, acīmredzot saglabājušies no iepriekšējās Piltenes baznīcas un darināti dažādā laikā, - piemēram, barokālā kancele attiecas uz 18. gs. sākumu, bet rokoko altāris - uz 18. gs. trešo ceturksni. Katram par sevi šiem elementiem piemīt neapšaubāma mākslas vērtība. Baznīcas ērģeļu prospekta kokgriezumus (18. gs. 20 gadi), pēc speciālistu ieskatiem, varētu būt veidojis pazīstamais koktēlnieks Joahims Kreicfelds. Liecības par Piltenes vēsturi saglabātas

Piltenes muzejā. Muzejā divas telpas atvēlētas muzeja ekspozīcijai, trešā domātā izstāžu rīkošanai.

Lielā iela - raksturīgs 19.gs apbūves posms

Kapi pie baznīcas - skolotāja Adreasa Neimaņa kaps. Viņa brāļadēls Jānis Neimanis (1852 -1904) bija pirmais piltenieks , kas ieguva augstāko izglītību Tērbatas Universitātē, vēlāk viens no veterinārā dienesta pamatlicējiem Bulgārijā.

Piltenes vidusskola - no 1964.gada skolā darbojas Novadpētniecības muzejs (internāta telpās) -materiāli par aizvēsturi, pilsētas, skolas un kopsaimniecības " Piltene" vēsturi. 

Vecventa - vecupe, pēc nostāsta, Venta kādreiz pirms 1709.gada tecējusi gar pili, kuras iemītnieki garāmbraucošajiem tirgotājiem prasījuši lielu muitu, tāpēc izrakts kanāls no Pīku pārceltuves līdz Landzei. Ūdens šo taisno ceļu ātri izgrauzis, bet Ventas līkums palicis par vecupi. Šis nostāsts saistāms ar 1709.gada plūdiem.

Piltenes baptistu baznīca (1881.).(Lielā iela 18)Robežakmens starp bīskapa un pilsētas teritoriju.

Ebreju kapi ar seniem pieminekļiem (senākie ebreju kapi Latvijā) - iespējams Priekšpiltenē.

Brāļu kapi - apglabāti II pasaules karā kritušie. (Lielā iela 66)

Piltenes ugunsdzēsēju ēka (1956). Piltenes Ugunsdzēsēju biedrība dibināta 1866.gadā - tā ir trešā vecākā Latvijā (Skolas iela 6).Piltenes kapi - apglabāts prāvests Kārlis Eglītis (1907- 1970).

Septiņu kungu kalns - pēc nostāstiem sena divkauju vieta.

Piemineklis II pasaules karā kritušajiem rajona iedzīvotājiem (1977). Tēlnieks Kārlis Dane.

Māja Saules ielā 2. L.Griezes izveidotais daiļdārzs ar 42 svešzemju sugu augiem.Priekšpiltenē - vēsturiski nevācu amatnieku apmešanās vieta, kam nebija tiesību darboties pilsētā.

Pikas - bijusī Pīku pārceltuves vieta. Skats uz Ventas un Vecventas savienojumu bijušās Suķavas muižas apkārtnē.

Piltenes apkārtnē ir daudz ievērojamu vietu, tai skaitā uz robežas ar Ugāles pagastu netālu no Dzelzkalnu mājām atrodas latviešu nacionālajiem partizāniem veltītais piemineklis un Dzelzkalnu brāļu kapi, kur apglabāti pretošanās kustības dalībnieki .  Sākotnēji Piltenes struktūru veidoja viena iela, t.s. Lielā iela, kas puslokā aptvēra Piltenes pili Vecventas krastā. Tā ir galvenā iela arī mūsu dienās. Pilsētas centrā saglabājusies 19. gs. 1. puses koka apbūve, tilti un baznīca. Piltene ir viena no tām pilsētām Kurzemē, kur iespējams atrast divsimt un vairāk gadu vecus koka celtniecības paraugus ar mantelskursteni vidū un ap to izkārtotām istabām. Dažās ielās (Jelgavas ielā u.c.) saglabājies bruģējums. Piltenes muižai piederēja Baznīckrogs, Muižas krogs (pie tā bijusi ari zirgu pasta stacija), Jaunais krogs. Pēc 2. pasaules kara Piltenē ir uzcelts tirdzniecības centrs un ēdnīca (1975. g., arhit. J. Rauziņš), vidusskolas ēka (1974. g.), ugunsdzēsēju ēka (1956. g.), vairākstāvu daudzdzīvokļu mājas.

Atrašanās vieta
Lielā iela 2a, Piltene, Ventspils novads, LV-3620
Darba laiks
Apmaksas veidi
Kontakti
  • Mob. tālr.: +371 26566315
Valodas, kurās apkalpo
RU    EN    LV