Sabiedriskā organizācija "Kurzemes Tūrisma Asociācija" ir dibināta 2001.gada 25.jūlijā ar mērķi apvienot vienā organizācijā juridiskas personas, kas darbojas Kurzemes tūrisma nozarē, lai kopīgiem spēkiem veidotu tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi, pārstāvētu Kurzemes tūrisma intereses valstiskā un starptautiskā līmenī kā arī piesaistītu tūrisma attīstībai dažādu ārvalstu fondu un projektu līdzekļus.
Galvenās darbības jomas, kurās asociācija darbojas:
  • Asociācijas biedru interešu pārstāvēšana valsts, pašvaldību iestādēs un nevalstiskajās organizācijās, kā arī ārvalstu institūcijās; Kurzemes tūrisma produktu mārketings Latvijā un ārvalstīs;
  • Tūristiem pievilcīga Kurzemes tēla veidošana un uzturēšana;
  • Kurzemes mazo un vidējo tūrisma uzņēmumu attīstības veicināšana, uzņēmumu konsultācijas;
  • Kurzemes tūrisma izglītības un pētniecības attīstība;
  • Kurzemes tūrisma produktu identificēšana, izveide un attīstība.

KTA BIEDRU PRIEKŠROCĪBAS

1.     Mārketinga aktivitātes

1.1.  Uzņēmuma kontaktinformācijas (nosaukums, kontaktelefons, interneta mājas lapas adrese) ievietošana Kurzemes tūrisma kartē (visu valodu attiecīgā gada tiražās), kā arī numura atzīmēšana kartogrāfiskajā kartē;  
1.2.  Uzņēmuma kontaktinformācijas (nosaukums, kontaktelefons, interneta mājas lapas adrese) ievietošana Kurzemes tūrisma interneta mājas lapā www.kurzeme.lv sadaļā - „KTA "biedri", kā arī uzņēmuma kontaktinformācijas (nosaukums, kontaktelefons, interneta mājas lapas adrese, pakalpojumi un bildes) ievietošana Kurzemes tūrisma interneta mājas lapā www.kurzeme.lv sadaļās „Kur nakšņot", „Kur paēst" „Ko apskatīt"; 
1.3.  Uzņēmuma banera izvietošana KTA mājas lapā www.kurzeme.lv ;  
1.4.  Uzņēmuma informācijas (bukleti, vizītkartes) bezmaksas izvietošana KTA birojā, kā arī Kurzemes lielākajos tūrisma informācijas centros.

2.     Konsultācijas

2.1.  KTA biedriem iespējams saņemt tūrisma profesionāļu bezmaksas konsultācijas uzņēmējdarbības attīstībai un dažādu mārketinga pasākumu īstenošanai. Konsultācijas saņemšanas vieta ir KTA birojs, kā arī pārējie tūrisma informācijas centri Kurzemē (Liepājā, Saldū, Talsos, Ventspilī, Tukumā un Kuldīgā). 

3.     Pārstāvniecība valsts līmenī

3.1.  KTA valde pārstāv KTA biedru intereses (ieteikumus) gan pašvaldību līmenī, gan arī valsts līmenī (LR Ekonomikas ministrija, LIAA Tūrisma departamentā). 

4.     Atlaides

4.1.  Atlaides 5-50 % apmērā KTA biedriem biedrības organizētajos pasākumos - tūrisma konference, apmācības, semināri, gada noslēguma pasākums „Lielais Jēkabs", kā arī pieredzes apmaiņas braucieni.    

Aicinām būt aktīviem un izmantot minētās iespējas, neskaidrību gadījumā sazināties ar Kurzemes tūrisma asociāciju.

KTA biedru nauda 30.00 EUR gadā.

Lai kļūtu par KTA biedru Jums jāaizpilda pieteikuma anketa un jāatsūta tā uz visitkurzeme@gmail.com

KURZEMES TŪRISMA ASOCIĀCIJA
Adrese: Baznīcas iela 5, Kuldīga
Mob. tel: +371 20371650
E-pasts: visitkurzeme@gmail.com
Reģ. No.: 40008061446
Banka: A / S Swedbank
Swift Code: HABALV22
Konta nr : LV66HABA0551001194451
www.kurzeme.lv