Sabiedriskā organizācija "Kurzemes Tūrisma Asociācija" ir dibināta 2001.gada 25.jūlijā ar mērķi apvienot vienā organizācijā juridiskas personas, kas darbojas Kurzemes tūrisma nozarē, lai kopīgiem spēkiem veidotu tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi, pārstāvētu Kurzemes tūrisma intereses valstiskā un starptautiskā līmenī kā arī piesaistītu tūrisma attīstībai dažādu ārvalstu fondu un projektu līdzekļus.

Galvenās darbības jomas, kurās asociācija darbojas:
  • Asociācijas biedru interešu pārstāvēšana valsts, pašvaldību iestādēs un nevalstiskajās organizācijās, kā arī ārvalstu institūcijās; Kurzemes tūrisma produktu mārketings Latvijā un ārvalstīs;
  • Tūristiem pievilcīga Kurzemes tēla veidošana un uzturēšana;
  • Kurzemes mazo un vidējo tūrisma uzņēmumu attīstības veicināšana, uzņēmumu konsultācijas;
  • Kurzemes tūrisma izglītības un pētniecības attīstība;
  • Kurzemes tūrisma produktu identificēšana, izveide un attīstība.

KTA biedru nauda 30.00 EUR gadā.

Lai kļūtu par KTA biedru Jums jāaizpilda pieteikuma anketa un jāatsūta tā uz visitkurzeme@gmail.com

 

Aktuālais Kurzemes tūrisma asociācijā 2019.gada janvārī
Š.g. 10.janvārī Liepājā Kurzemes tūrisma asociācijas (KTA) valde sanāca uz pirmo 2019.gada valdes sēdi, kurā tika apspriesti galvenie jautājumi, kas saistīti ar šī gada mārketinga pasākumiem. Vairāk par sēdē nolemto lasi šeit.