KURZEMES TŪRISMA KONFERENCE, 25.04.2019, Jūrmalas lidlauks

Tūrisms Kurzemē.  Aktualitātes un sasniegtais - Jana Bergmane - KTA izpilddirektore.

Tūrisma projekti Kurzemē - Aiga Petkēvica, Kurzemes plānošanas reģions.

Latvijas tūrisma nozares attīstības tendences - Inese Šīrava, LIAA Tūrisma departamenta vadītāja.

Latvijas lielo pilsētu iedzīvotāju ceļošanas paradumi Latvijā un vispārējās iekšzemes tendences - Ēriks Lingebērziņš, Biznesa augstskola "Turība".

Kā pie sevis dabūt viesus? Gida padoms - Armands muižnieks, gids, Biznesa augstkolas "Turība".

Tūrisms - skats no malas - Edgars Bāliņš, "Comedy Latvia", Delfi.

 SEMINĀRS "KĀ KULTŪRU IZMANTOT SAVĀ LABĀ TŪRISMĀ", 12.10.2016, Durbes pils, Tukums

Leģendu izmantošana tūrisma piedāvājuma veidošanā - Ingrīda Smuškova, Tukuma tūrisma informācijas centrs.

Mantojums, pieredze, produkts - Jolanta Sausiņa, Āraišu erheoloģiskā parka izveides projekta vadītāja.

Latvijas valsts simtgade - Jolanta Borīte, Latvijas valsts simtgades birojs.

Veiksmes stāsts. Kultūra, vēsture un gastranomija Ungurmuižā - Ieva Malceniece, Ungurmuižas vadītāja.

 

 

KURZEMES TŪRISMA KONFERENCE, 22.04.2019, Liepāja

Pārskats par KTA darbu tūrisma attīstībai reģionā - Artis Gustovskis.

LIAA Tūrisma departamenta darbs Latvijas tūrisma attīstībai un sadarbības iespējas ar Kurzemes uzņēmējiem.

Risinājumi efektīvākam piekrastes tūrisma galamērķa mārketingam - Andris Klepers.

Parastu lietu neparasts pielietojums partnerības veidošanā - Vita Brakovska.

Ko vācu tūrists sagaida no ceļojuma Latvijā, Kurzemē - Ilga Pranča - Hartingere.