Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrs
Bezmaksas tūrisma informācija - kartes, ceļveži. Dažādi suvenīri, tiek rīkotas izstādes un dažādi pasākumi.
Strautu  iela 4, Sabile, Talsu novads
+371 63252344,+371 27841827
https://www.visit.sabile.lv
Dundagas  Tūrisma informācijas centrs
Meži kā jūra, jūra kā meži! No Raķupes līkločiem dienvidos līdz Kolkasraga bākai ziemeļos, divu jūru, kangaru - vigu un Šlīteres Zilo kalnu ielokā! Tāds ir Dundagas novads!
Dundagas pils, Pils iela 14, Dundaga, Talsu novads
+371 63232293,+371 29444395
http://www.visit.dundaga.lv
Roja tūrisma informācijas centrs
Roja tūrisma informācijas centrs ( TIC) atrodas Rojas izstāžu un radošo darbnīcu centra telpās.
Selgas iela14E, Roja, Rojas novads
+371 28630590
http://http://roja.lv/lv/turisms
Mērsraga tūrisma informācijas centrs
‌Tiek sniegta plaša informācija par tūrisma un atpūtas iespējām Mērsraga novadā un citviet Latvijā, par pasākumiem, apskates vērtiem objektiem un naktsmītnēm. Ir brīvi pieejamas kartes, ceļveži un brošūras.
Zvejnieku iela 2, Mērsrags, Talsu novads
+371 63237704
http://www.mersrags.lv/turisms
Rucavas tūrisma informācijas centrs
Rucavas pagasts atrodas Latvijas Valsts dienvidrietumos, pašā dienvidu stūrī starp Baltijas jūru un Lietuvas Valsts robežu.
"Centra dzirnavas", Rucava, Dienvidkurzemes novads
+371 29134903
https://www.rucava.lv
Kolkasraga apmeklētāju informācijas centrs
Kolkasraga apmeklētāju un informācijas centra galvenie darbības virzieni ir apmeklētāju uzņemšana un apkalpošana, informācijas sniegšana, teritorijas apsaimniekošana un labiekārtošana. Uzņēmums „Kolkasrags” organizē un atbalsta kultūras un izglītības projektus, popularizē Lībiešu (Līvu) krasta kultūrvēsturi, nacionālās vērtības, vietējās tradīcijas un videi draudzīgu dzīvesveidu.
Kolkasrags, Kolka, Talsu novads
+371 26486622,+371 29149105
https://www.kolkasrags.lv
Pāvilostas tūrisma informācijas centrs
Pāvilostas TIC iespējams saņemt informāciju par tūrisma iespējām Pāvilostā un Dienvidkurzemē.
Dzintaru iela 2, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads
+371 29121894
http://www.visitpavilosta.lv
Nīcas tūrisma informācijas centrs
Nīcas tūrisma informācijas centrs piedāvā informāciju par apskates vietām un naktsmītnēm Nīcas un Otaņķu pagastos kā arī visā Dienvidkurzemes novadā!
Bārtas iela 6, Nīca, Dienvidkurzemes novads
+371 63489501,+371 29458532
http://www.dienvidkurzeme.travel/
Priekules tūrisma informācijas centrs
Priekules Tūrisma informācijas centrs apkalpo tūristus un novada iedzīvotājus ar tūrismu saistītos jautājumos
Aizputes iela 1a, Priekule, Dienvidkurzemes novads
+371 26132442
http://dienvidkurzeme.travel
Valdemārpils tūrisma informācijas centrs
Valdemārpils tūrisma informācijas centrā var saņemt informāciju par interesantākajiem tūrisma objektiem mūsu pagastā, Talsu rajonā, Kurzemē, Latvijā u.c. Kā arī par naktsmītnēm tuvākajos viesu namos, kempingos u.c. jautājumiem. Varam veidot ceļojuma maršrutus!
Raiņa iela 14a, Valdemārpils, Talsu novads
+371 25426323
http://www.valdemarpils.lv/
1 2 3