Karostas apmeklētāju informācijas centrs
Karostas apmeklētāju centrs atrodas Karostas cietuma ēkā un informē tūristus par apskates objektiem Karostā un Liepājā.
Invalīdu iela 4, Liepāja
+371 26369470
https://www.karostascietums.lv
Kazdangas Tūrisma informācijas punkts
Bezmaksas tūrisma informācija - kartes, ceļveži. Dažādi suvenīri, iepriekš piesakoties iespējama gidēta ekskursija pa Kazdangu.
Jaunatnes gatve 1, Kazdanga, Dienvidkurzemes novads
+371 29103813
http://www.dienvidkurzeme.travel
Grobiņas tūrisma informācijas punkts
Informācija par Grobiņu, tuvāko apkārtni un Kurzemi.
Lielā iela 56, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads
+371 26490324
https://www.dienvidkurzeme.travel
Ziemupes Tūrisma informācijas punkts
Tūrisma Informācijas punkts atrodas Jūras mājā
"Jūras māja", Ziemupe, Vērgales pagasts, Dienvidkurzemes novads
+371 29437166
http://www.visitpavilosta.lv
Jaunpils tūrisma informācijas punkts
Kartes, ceļveži, suvenīri.
Jaunpils pils, "Pils", Jaunpils, Tukuma novads
+371 63180957,+371 20204694
http://www.jaunpils.lv/turisms.php
Durbes tūrisma informācijas punkts
Sniedz plašu tūrisma informāciju par Liepāju un Liepājas apkārtni, tiek piedāvāti gida pakalpojumi, rezervē naktsmītnes, piedāvā bukletus, tūrisma ceļvežus
Raiņa iela 17, Durbe, Dienvidkurzemes novads
+371 28677141
http://visitdurbe.lv/
Tūrisma agentūra "Tobāgo"
Tūrisma aģentūra "Tobago" dibināta 1993.gadā.
Raiņa iela 16, Ventspils
+371 29411516
http://www.tobagotour.lv/
1 2 3