Kurzemes Mākslas un Dzejas dienas Tukumā
Viena no Kurzemei raksturīgām tradīcijām ir katru otro gadu rīkot Kurzemes Mākslas dienas un katru gadu – Kurzemes Dzejas dienas. Svētku mērķis ir parādīt Kurzemes mākslinieku un literātu jaunākos sasniegumus, kopīgi analizēt procesus un izvirzīt tālākos mērķus. Šogad septembrī Tukumā notiks apvienotās Kurzemes Mākslas un Dzejas dienas “Vārti uz Kurzemi”.
30.augustā Senās uguns nakts Rojas pludmalē
Atvadas no vasaras svinam Rojas pludmalē, klausoties I.Ulmani ar draugiem un aizdedzot ugunsskulptūru "Četri vēji"
Seeburg Bikerland - Grobiņa
West Coast Liners 10 gadu jubilejas pasākums - motofestivāls "Seeburg Bikerland" 23.- 24. augusts, Grobiņa. Dažādas atrakcjas, konkurss par skaistāko motociklu, parādes brauciens, paraugdemonstrējumi, pikantas dejas, svētku salūts.... Lieliski izpildītāji un grupas iegriezīs ballīti visas nakts garumā.