Ainava un muzejs

26.09.2019 - 10:06
Ventspils muzejs šajās dienās piedzīvoja patīkamu pārsteigumu - laureāta diplomu Latvijas Ainavu arhitektūras balvas 2019 konkursā kategorijā Ilgtspējīga ārtelpa. Latvijas Ainavu arhitektūras balva (LAABA) ir ainavu arhitektūras labāko sasniegumu skate.
Ainava un muzejs
LAABA mērķis ir veicināt izpratni par ārtelpu kā nacionālās kultūrtelpas neatņemamu sastāvdaļu un cilvēkvides koprades produktu.

Plašāk par Piejūras parku ar kultūrvēsturisko Ventspils muzeja ekspozīciju: http://www.laaab.lv/laaba-balva/pieteikumi-2019/jurmalas-parks-ar-kulturvesturisko-ventspils-muzeja-ekspoziciju/ .

Ventspils muzejs pateicas ekspertiem par pozitīvo vērtējumu un aicina arī apmeklētājus novērtēt Piejūras brīvdabas muzeja āra ekspozīciju vēl līdz sezonas beigām -  31.oktobrim!