Ventspils – pilsēta ar Eiropā labākajiem parkiem un zaļajām zonām

19.10.2020 - 10:58
Ventspils iedzīvotāji (68%) ir Eiropā visapmierinātākie ar zaļajām zonām un parkiem savā pilsētā, apsteidzot tādas Eiropas pilsētas kā Malmi (Zviedrija), Minheni, Kaseli, Leipcigu (Vācija), Belostoku (Polija), Kārdifu un Glāzgovu (Lielbritānija), Vīni (Austrija) un Groningenu (Nīderlande).
Ventspils – pilsēta ar Eiropā labākajiem parkiem un zaļajām zonām
Šādu pētījumu veica interneta platforma mayorsofeurope.eu, kas apkopo, salīdzina un popularizē Eiropas Savienības valstu vietējo pašvaldību darbu, pozitīvos piemērus un pieredzi.

Lai gan pilsētas aizņem tikai trīs procentus no Zemes virsmas, tajās dzīvo vairāk nekā 50% pasaules iedzīvotāju. Pieaugot urbanizācijai, apbūvētajām teritorijām ir lielāka ietekme uz vidi, savukārt saikni starp cilvēku un dabu veido zaļās zonas, kurām ir galvenā loma dabas vērtību saglabāšanā pilsētās.

21. gadsimtā tādi aspekti kā publiskās zaļās zonas apjoms uz vienu iedzīvotāju, publiskie parki un atpūtas vietas tiek minēti kā nozīmīgi apdzīvojamas, ērtas un pievilcīgas pilsētas faktori, tāpēc iedzīvotāju viedoklis ir īpaši svarīgs, runājot par zaļajām pilsētas zonām.

Saskaņā ar "Eurostat" datiem (2015) Ventspils -  ziemeļrietumos esoša ostas pilsēta, kas atrodas Ventas upes satekā, Baltijas jūrā - iedzīvotāji ir visvairāk apmierināti ar zaļās zonas stāvokli un daudzumu savā pilsētā - 68% respondentu pauda lielu gandarījumu par vietējo apstādījumu stāvokli un plašumu.

Aldis Ābele, Ventspils pilsētas domes izpilddirektors norādīja: "Ventspils pilsētā ik gadu tiek ieguldīts ap 1,2 miljoniem EUR zaļās zonas uzturēšanai, kas ietver ap 2,5 miljonus kvadrātmetru parkus, laukumus, puķu dobes, zālājus un pilsētas kokus. Lielākā daļa šo līdzekļu tiek tērēta sezonālai zaļo zonu uzturēšanai, puķu, koku, dekoratīvo krūmu stādu iegādei, zāliena pļaušanai, koku apcirpšanai un citiem būtiskiem uzturēšanas darbiem.

Regulāra zaļo zonu uzturēšana, atjaunošana un uzlabošana ir neatņemama mūsu pilsētas plānošanas sastāvdaļa. Mēs regulāri veicam zemākas vērtības, vecāku augu un koku aizstāšanu ar augiem, kas ir piemērotāki mūsu klimatam un konkrētās teritorijas mērogam. Mēs uzskatām, ka koki dažādos dzīves cikla posmos lielā mērā veicina ekosistēmas ilgtspēju." Turklāt ir ļoti svarīgi pilsētas iedzīvotājiem iesaistīties centienos padarīt Ventspili par lielisku dzīvesvietu.

Izpilddirektors A.Ābele skaidroja: "Lielu daļu mūsu dzīvojamā sektora veido padomju laika daudzdzīvokļu mājas, kas netika plānotas un celtas, pievēršot uzmanību iedzīvotāju ērtībām vai vides jautājumiem. Lai novērstu šo nolaidību, pašvaldība katru gadu organizē divus koku stādīšanas pasākumus šo daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos (pa vienam pasākumam katrā Ventas upes krastā) ar pilsētas iedzīvotāju līdzdalību. Tas ne tikai rada patīkamu dzīvojamo zonu, bet arī dod vietējiem iedzīvotājiem iespēju sajust atbildību par zaļajām zonām viņu tuvākajā apkārtnē.

"Uzreiz aiz Ventspils ļoti apmierināti ir respondenti no Zviedrijas pilsētas Malmes (66%), apsteidzot divas Vācijas pilsētas: Minheni (60%) un Kaselu (59%). Polijas pilsētā Belostokā ir 58% apmierinātu pilsoņu, Kārdifā (Lielbritānijā) - 57%, Leipcigā (Vācijā) un Vīnē (Austrijā) - 56 %, bet Top 10 noslēdz Groningena (Nīderlande) un Glāzgova (Lielbritānija) ar 55 % ļoti apmierinātu iedzīvotāju par pilsētas zaļajām zonām, parkiem un dārziem.

Mayors of Europe publikācija angļu valodā pieejama šeit.