Piedalies ielīgošanā un Jāņu pasākumos Saldus novadā!

20.06.2022 - 13:47
Vasaras saulgriežu un Jāņu pasākumi Saldus novadā šogad norisinās nedēļas garumā - sākot ar svētku ielīgošanu un koncertiem Vasaras saulgriežos un noslēdzot ar zaļumballēm Jāņu naktī.
Piedalies ielīgošanā un Jāņu pasākumos Saldus novadā!
Saldū 22. jūnijā plkst. 19.00 Saldus Kalnsētas parka estrādē sāksies Saldus novada amatiermākslas kolektīvu sezonas noslēguma koncerts "Laimiņš" un vasaras saulgriežu tirdziņš.  Šis gada notikums būs nevis kolektīvu darba atrādīšana, bet kopīga darbošanās, iesaistīšanās un mirkļa tveršana un baudīšana kā dalībniekiem, tā pasākuma apmeklētājiem!
Sanākot kopā no malu maliņām, līksmi sagaidīsim vasaras saulgriežus, lai maģiskais laiks dod spēku arī turpmāk augt un ziedēt! Koncerta laikā darbosies arī saulgriežu tirdziņš, kā arī būs pieejami atspirdzinoši dzērieni un uzkodas. Noslēgumā grupa “PULSA EFEKTS” ļaus piedzīvot skaņu un uguns kulmināciju, izgaismojot saulgriežu nakti un piepildot to ar uzlādējošu enerģiju!

20. jūnijā 
  • Plkst. 19.00 Brocēnu vecajā estrādē ielīgošana kopā ar kapelu "Pēterpogas" un nepārspējamu komēdiju "Mēs un mūsu sieva..." 

21. jūnijā 
  • Plkst. 19.00 Jāņu ielīgošana Vadakstes Tautas namā kopā ar Vadakstes amatierteātra pirmizrādi "Kaislības Ezerlaukos". 

22. jūnijā
  • Plkst. 16.00 Jāņu ielīgošana Druvā. Svētku tirdziņš kopā ar kultūras nama kolektīviem. 
  • Plkst. 19.00 Nīgrandes pagasta Rožlejas estrādē Ezeres amatierteātra "Meduspods" izrāde un balle kopā ar grupu "Hameleoni". 
  • Plkst. 21.00 Zaņas skolas stadionā svētku koncerts "Līgo Zaņā". Zaļumballe kopā ar grupu "Brīvdiena". 

23. jūnijā 
  • Plkst. 18.30 Striķu muižas parkā Līgo svētku svinēšana. Koncertuzvedums "Zvārdes Jāņu nakts limuzīns", zaļumballe kopā ar duetu "Līdzsvars". 
  • Plkst. 20.00 Pampāļu estrādē svētku koncerts "Līgo Pampāļos". Zaļumballe kopā ar Arti Šimpermani no grupas "Rumbas kvartets". 
  • Plkst. 22.00 Jaunauces parkā Līgo nakts zaļumballe kopā ar grupu "Brekšupekši". 
  • Plkst. 23.00 Gaiķu pagasta Satiķu estrādē Līgo zaļumballe ar grupu "Čirkainie".