Dabas parks "Bernāti"

Te atrodas Latvijas tālākā rietumu sauszemes punkta atzīme "Zaļais stars". Tā ir viena no tēlnieka V.Titāna granīta skulptūrām, kuru kompozīcijas pamatā ir Saules motīvs.
Dabas parks "Bernāti"

Bernātu dabas parka teritorijā atrodas Latvijas tālākā Rietumu sauszemes punkta atzīme - Zaļais stars un Latvijas augstākā kāpa - Pūsēnu kalns.
Sākot ar 17. gadsimtu, priežu mežu izciršanas rezultātā piekrastē sākās kāpu ceļošanas process, kas sevišķi bīstamus apmērus sasniedza laika posmā no 1785. gada līdz 1835. gadam, kad zem smiltīm pazudušas vairākas mājas, tajā skaitā - "Pūsēni". No tā arī augstā kāpa ieguva savu nosaukumu. Lai apturētu postošo procesu, tika veikta vērienīga kāpu apmežošana. Pūsēna augstums ir 37 metri virs jūras līmeņa, un tā ir Latvijas augstākā kāpa.

Atrašanās vieta