Sīkrags

Viens no vecākajiem piekrastes lībiešu ciemiem, kas kā lībiešu apmetne rakstos pirmoreiz minēts 1387. gadā. 17. gs.
Sīkrags
Sīkragā atradās viena no svarīgākajām Ziemeļkurzemes sīkostām, kas bija aprīkota ar preču noliktavām. Muižas laikos ciemā pletās lieli labības lauki, bija vairākas rijas, kur kaltēja un kūla labību. 20. gs. pirmajā pusē Sīkragā notika aktīva zvejniecība. Zivju bija tik daudz, ka tās no laivām ņēma laukā ar speciāliem zivju sūkņiem. Padomju laikos arī šis bija viens no retajiem ciemiem, kur jūrā drīkstēja zvejot, tādēļ 1955. g. krasta kāpās uzcēla nelielu zivju pārstrādes fabriku, kas gan darbojās tikai kādus desmit gadus. Pēc ražotnes likvidēšanas ciems panīka. Mūsdienās par viduslaiku ostu un aktīvo zvejniecību Sīkragā nekas vairs neliecina, izņemot minētās fabrikas drupas.
Atrašanās vieta