Dabas parks "Abavas senleja"

Dibināts 1999.gadā, bet aizsardzībā teritorija atrodas kopš jau 1957.gada. Parka platība ir 14933 ha. Dabas parks aptver ledājkušanas ūdeņu veidotu senieleju Latvijā - Abavas ieleju.
Dabas parks "Abavas senleja"

Dabas parks aptver ledājkušanas ūdeņu veidotu senieleju Latvijā - Abavas ieleju. Tā ir teritorija ar izcilu ainavisko vērtību - upes ielejas ainavas, pļavu un nogāžu ainavas, ģeomorfoloģiskās vērtības. Senlejā ir izteiktas īpatnējas reljefa formas - stāvi krasti, dolomītu atsegumi, terašu krastu nogāzes avoti. Te ir liela pļavu ģeobotāniskā daudzveidība - sastopamas vairāk nekā 50 aizsargājamās augu sugas, un ir izcila biotopu daudzveidība.

Līdzīgi kā citu upju ielejas arī Abavas ieleja ir viens no floristiski bagātiem Latvijas reģioniem ar daudzām, tikai Latvijas rietumu daļai raksturīgajām sugām. Pie Kandavas atrodas Čužu purvs - unikāls kalcifilais pārejas purvs ar Latvijā vienīgo dabisko krūmu čužas augteni. Ielejai raksturīga egļu - platlapju, priežu un bērzu mežu, kadiķu audžu, pļavu un tīrumu mozaīka.

Atrašanās vieta
Abavas ieleja, Kurzeme
Darba laiks
Apmaksas veidi
Pakalpojumu iespējas
  • Pieejams smēķētājiem
  • Informācijas stendi
  • Gida pakalpojumi
Kontakti
Sociālie tīkli
Valodas, kurās apkalpo
RU    EN    LV