Pēterezera dabas taka

Taka ved pāri senām kāpām (kangariem) un mitrām starpkāpu ieplakām (vigām), kas veidojušies pirms vairākiem tūkstošiem gadu, kad šeit vēl viļņojās jūra. Senākos laikos teju ikvienam kangaram un vigai bija nosaukums, mūsd
Pēterezera dabas taka

Izejot lokveida taku, apmeklētāji iepazīs unikālo kangaru (paralēlas vaļņveida kāpas) un vigu (starpkāpu ieplakas ar zāļu purviem) ainavu - iepriekšējo Baltijas jūras ģeoloģisko stadiju liecinieku, kā arī augstā tipa purvu (Pēterezera purvs) un vecā šaursliežu dzelzceļa paliekas. Purvā un mitrajās vietās izveidotas koka laipas. Taka atrodas Slīteres nacionālā parka teritorijā.

Atrašanās vieta
Sīkrags - Mazirbe, Dundagas novads, LV-3270
Darba laiks
Apmaksas veidi
Kontakti