Mājvieta "Skaras" - tēlnieks Oļegas Skarainis

“Skaras” ir tēlnieka Oļega Skaraiņa (pēc mātes uzvārda, bet dzimuša Osvalda Gaujera) un Irēnas Skaraines izlolota dzīves vieta.
"Skaras" ir tēlnieka Oļega Skaraiņa (pēc mātes uzvārda, bet dzimuša Osvalda Gaujera) un Irēnas Skaraines izlolota dzīves vieta. 1973. gadā viņi to iegādājās no zvejnieku Paegļu ģimenes. Savukārt, Paegļu ģimene īpašumu savulaik bija nopirkusi no M. Zakolovska - Imanta Ziedoņa tēvabrāļa, kurš mājiņu bija uzbūvējis 1912. gadā un nosaucis to dzimtas vārdā - "Zakolovski". Gadskaitlis "1912" ir iecirsts bijušās kūtiņas akmens sienā; blakus tam redzams Skaraiņu "S".

Līdz 1975. gadam Oļegs un Irēna Skaraiņi atjaunoja un paplašināja māju, un pārbūvēja kūtiņu par tēlnieka darbnīcu. Visi darbi tika veikti, izmantojot dabiskos, tradicionālos zvejnieku ciemos izplatītos materiālus: apmestas mūra un dabīgo laukakmeņu sienas, niedru jumtus un koka konstrukcijas. Atjaunoja arī pirtiņu; dārzā iestādīja ozolu, vairākus dižskābāržus, īves, kalnu (zemās) priedes, iekopa dārziņu puķēm; izveidoja egļu zedeņu žogu. Tādejādi Skaraiņi saglabājuši raksturīgo zvejniekciema apbūvi un radījuši aizsargstādījumus. Īpašs stāsts ir arī par sadzīvošanu ar jūru un krasta aizsardzību - kāpās stādīti kārkli un priedes, kā arī atvesti lieli akmeņi, kuri tagad iegrimuši kāpu smiltīs. 

Oļegs Skarainis, veidodams tēlus, atvedis  "Skarās" vairākus lielus akmeņus, kas paliks šeit kā piemiņa viņam.  Pagalmā var redzēt nepabeigtu Dzirnakmeni ar dobumu kur putniem dzert; lielo Galdu ar nosūnojušu virsu; Lieveņa akmeņus; Mazo elku ar Oļega Skaraiņa iekaltām zīmēm un divus senos Ventspils ostmalas tauvu siešanas akmeņus, kurus izņēma Ostas valde, nomainot visu Ostmalas apdari. Uz viena no tiem iekalts uzraksts "SKARAS".           

Oļega Skaraiņa slavenākais darbs ir Salaspils memoriālais ansamblis, par kura veidošanu kopā ar pārējo autoru kolektīvu tēlnieks saņēma arī Ļeņina prēmiju. Taču savas dzīves laikā tēlnieks radījis vēl veselu virkni iespaidīgu mākslas darbu, kas paliks turpmākām paaudzēm visdažādākajās Latvijas malās, arī tepat, piekrastes ciematos, kur aizritējusi nozīmīga daļa mākslinieka mūža. Piemēram, tepat Ragaciemā, netālu no "Skarām" var aplūkot piemiņas akmeni jūras paņemtajiem zvejniekiem. Lai arī pats Oļegs Skarainis šī akmens veidošanā veselības stāvokļa dēļ fiziski vairs nepiedalījās, iecere izveidot piemiņas vietu zvejniekiem, kuri nepārnāca no jūras, tēlniekam bijusi jau ļoti sen. Ar pašvaldības atbalstu, no tēlnieka krājumiem rūpīgi izvēlēto akmeni apstrādāja akmeņkalis Ojārs Feldbergs, iegravējot Skaraiņu ģimenes ieteiktās dzejas rindas. Savukārt, Lapmežciemā, Siliņupes akmens laikmeta apmetnes vietā apskatāms Oļega Skaraiņa veidots akmens, kas palīdz atcerēties pavisam senas pagātnes liecības.               

Oļegs Skarainis mūžībā devās 2017. gadā, 94 gadu vecumā; atdusas Ragaciema kapos, kur viņa mieru sargā tēlnieka mīļākais akmens. 2019. gadā apgādā "Jumava" tika izdota Gundegas Cēberes grāmata "Skarainis", aprakstot tēlnieka dzīvi un darbu laika griežos.  
Valodas, kurās apkalpo
LV