Jūgendstila mantojums

Liepāja var lepoties ar Eiropas mēroga jūgendstila arhitektūras paraugiem, galvenokārt, nacionālā romantisma un stateniskā jūgendstila ēkām, kas harmoniski iekļaujas pilsētas apbūvē.
Liepāja var lepoties ar Eiropas mēroga jūgendstila arhitektūras paraugiem, galvenokārt, nacionālā romantisma un stateniskā jūgendstila ēkām, kas harmoniski iekļaujas pilsētas apbūvē. Līdz mūsdienām saglabājušās gan dzīvojamās mājas un savrupnami, teātris, skolas, tirgus paviljons un biroju ēkas. Visvairāk jūgendstila ēku apskatāmas Graudu ielā, kā arī Dzintaru un Liepu ielā un citviet pilsētā. Daudzos namos ir labi saglabāti interjeri, grezniem kokgriezumiem rotātas trepes un apgleznotas trepju telpas. Piedāvājam 5km garu pastaigu maršrutu!


Tirgoņu iela 22. Dzīvojamā ēka ar veikaliem (1911-1912)
Stateniskais jūgendstils, dekoratīvie elementi ar pāreju uz art deco.

Kuršu iela 5/9. Gaļas skārnis (1910)
Tagad Pētertirgus paviljons. Arhitekts L.Melvils, inženieris G. fon Malms. Apjomu nosaka jūgendstilam raksturīgā vieglā metāla konstrukcija, bagātīgs dabiskais gaismojums caur jumta izbūvi, eklektismam raksturīgais fasāžu dalījums ar jūgendstila manierē ieturētu apdaru sistēmu un dekoratīvajām detaļām. Renovācijā saglabāts tirdzniecības rindu plānojums.

Kuršu iela 17. Paula (Pāvela) Mamonova īres nams (projekts 1910)
Stateniskais jūgendstils. Arhitekti M.T.Berči un G.Berči.

Kuršu iela 21. A.Milulesa īres nams (projekts ap 1910)
Stateniskais jūgendstils. Arhitekti M.T.Berči un G.Berči. Valsts nozīmes mākslas pieminekļi šai namā ir kāpņu telpas interjera dekoratīvā apdare un pašas kāpnes. Sienas un griestus dekoratīvā apdare klāj visā pilnībā: marmorējums, trafareta un brīvrokas krāsojums, figurāls un sižetisks gleznojums. Kopiespaidu papildina arī margas un dzīvokļu durvis, tāpēc nepietiek pavērt ielas durvis, bet jāizstaigā visus kāpņu telpas stāvus.

Rožu iela 8/10. Semjona Kļepeņina īres nams
Stateniskais jūgendstils. Latvijas pirmās brīvvalsts laikā ebreju skola, tagad 10.vidusskolas sākumskola. Liepājai raksturīgais sarkanā ķieģeļa un apmetuma mijkārtojums ārējā apdarē šai gadījumā izceļ kompozīcijas vertikalitāti un raksturīgos dekoratīvos motīvus.

Peldu iela 33. K.Saules-Sleiņa īres nams (projekts1911)
Stateniskais jūgendstils. Arhitekts P.Kampe, kurš plaši pazīstams kā arhitektūras teorētiķis un pedagogs, šis ir lielākais dokumentāli pierādītais viņa projektētais nams – eleganti vienkāršs un vienlaikus izsmalcināti detalizēts. Padomju laikā dzīvokļi pārbūvēti, tomēr ēkas ārējais veidols saglabājies.

Toma iela 43. L.Freiberga īres nams (ap 1910)
Stateniskais jūgendstils. Oriģinālie metāla vārti.

Toma iela 49. Dzīvojamā māja.
Stateniskais jūgendstils. Ēkai zudis stūra balkons.

Uliha iela 66. Īres nams.
Stateniskais jūgendstils.

Uliha iela 68. Īres nams. (1912)
Stateniskais jūgendstils.

Dzintaru iela 23. Zviedrijas konsula Karla Ekblūma savrupmāja (projekts 1912)
Padomju laikā pionieru nams, tagad atkal savrupmāja. Arhitekts L.Sonks, inženieris Č.Karrs, vienīgā pasaulslavenā somu arhitekta L.Sonka projektētā ēka Latvijā.

Dzintaru iela 16. Koka dzīvojamā māja
Nacionālais romantisms. Fasāžu dekoratīvo detaļu veidotāji acīmredzot iedvesmojušies no vikingu ornamentiem, viens no krāšņākajiem jūgendstila koka namiem Latvijā. Ēkā labi nolasāms sākotnējais plānojums, saglabājušies daudzi interjeru un iekārtu elementi – kāpnes, durvis, logi, griestu plafoni, sienu un griestu gleznojumu fragmenti, krāsnis, u.c.

Dzintaru iela 9. Dzīvojamā māja
Stateniskais jūgendstils. Pretstatā Liepājai raksturīgajam ielas un pagalma ēku izvietojumam ar savstarpēju distanci, šeit tās piekļaujas viena otrai. Ielas mājai ziemeļaustrumu pusē visā augstumā zudušas verandas.

Republikas iela 28. Dzīvojamā māja (ap 1910)
Nacionālais romantisms. Galvenajai kāpņu telpai bagātīga dekoratīvā apdare – trafareta krāsojums un griestu gleznojums.

Republikas iela 19. H.Dārta īres nams.
Stateniskais jūgendstils. Sākotnēji nama fasādi noslēgusi plata dzega, arī tornīša izveidojums bijis detalizētāks. Neatkarīgi no detaļām, šis nams savā apjoma lakonismā apliecina mūsdienu arhitektūras aizsākumu jūgendstilā un to, ka liepājnieki laikmeta pārmaiņas droši pieņēmuši un pašapzinīgi pielāgojuši savas pilsētas videi.

Avotu iela 11. Īres nams
Tagad daudzfunkciju ēka. Stateniskais jūgendstils.

Avotu iela 4. Īres nams
Tagad daudzfunkciju ēka. Stateniskais jūgendstils. Valsts nozīmes mākslas pieminekļi ir ēkas ārdurvis, balkonu margas un kāpņu telpas dekoratīvā apdare. Kāpņu telpas griestos aplūkojams Liepājai raksturīgais gleznojums.

Graudu iela 45. Daudzfunkciju ēka (1913)
Stateniskais jūgendstils. Projekta autors inženieris Č.Karrs. Mūsdienu rekonstrukcijā pārplānoti visi ēkas stāvi, agrākais pagalms gandrīz pilnībā aizpildīts ar piebūvi, pievienota stiklota jumta izbūve ēkas vidusdaļā, iestiklota stūra daļa mansarda jumtam, atjaunotas tirdzniecības telpas pirmajā stāvā, kā arī, nemainot ēkas galvenās ieejas portāla izveidojumu ielas fasādē, jaunās durvis iebīdītas līdz bijušā vējtvera iekšdurvju vietai, papildinot šīs nišas sienu plafonus ar mūsdienu gleznojumiem.

Graudu iela 46. Oskara Tāla modes nams.
Padomju laikā bērnu preču veikals, tagad mēbeļu nams „Raita”. Eklektiski dekoratīvais jūgendstils. Iekštelpas būtiski pārveidotas jau padomju laikā. Neraugoties uz daudzkārtējām pārbūvēm, sākotnējais veidols ielas skatā saglabājies.

Graudu iela 44. Dzīvojamā māja ar veikaliem (1908-1909)
Viena no dekoratīvi piesātinātākajām jūgendstila ēkām Liepājā – augu un dzīvnieku motīvi ieejas portālā un zelmiņos, nacionālromantiskas balkonu margas un aiļu pārsedžu rotājums, dalījums kopumā izteikti vertikāls – plaša jūgendstila paņēmienu palete. Ēkā saglabājies dzīvokļu plānojums, kā arī kāpnes, stila durvis, krāsnis un kamīni. Diemžēl pārbūvējot pirmā stāva telpas, zaudēts līdz tam pastāvējušais pēdējais Liepājas 20.gs. sākuma divstāvu veikala interjers.

Graudu iela 36/38. Karla Fišera īres nams (1913)
Stateniskais jūgendstils. Arhitekti M.T.Berči un G.Berči. Ēkas 1.stāvā jau sākotnēji bija un vēl padomju laikā darbojās kinoteātris, vienīgi sākotnējais nosaukums „Wiktorija” padomju laikā bija iztulkots – „Uzvara”.

Graudu iela 34. C.Kagana īres nams.
Stateniskais jūgendstils.

Graudu iela 28. Dzīvojamā māja (ap 1910)
Stateniskais jūgendstils.

Ausekļa iela 9. Sieviešu ģimnāzija (1912)
Tagad Liepājas Valsts 1.ģimnāzija. Arhitekts L.Melvils. Ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Kopš ēkas uzbūvēšanas, tā vienmēr bijusi skola, tāpēc saglabājies ne tikai funkcionāli pārdomātais un joprojām lietošanā ērtais sākotnējais plānojums, bet arī gaiteņu un kāpņu telpu interjeri, aktu zāle u.c. telpas.

Kūrmājas prospekts 2/6. Krievijas Austrumāzijas kuģniecības kantoris (1908-1911)
Tagad Kurzemes apgabaltiesa. Eklektisks apjoms ar jūgendstila dekoratīvajiem elementiem, logiem un durvīm. Ēkā saglabājušies jūgendstila koka vējtveri, koka kāpnes un 1.stāva garderobes iekārtojums.

Graudu iela 27/29. Karla Stefana nams, kinoteātris „Palass” un daudzfunkciju ēka (1912 – 1913)
Padomju laikā kino „Sarkanā bāka” un Liepājas rajona izpildkomiteja, tagad veikali un biroji. Stateniskais jūgendstils. Ēka aizņem vesela kvartāla daļu Graudu ielā. Tai piemīt izteikts vertikālo joslu akcentējums, noapaļoti stūri, erkeri un balkoni ar dekoratīvām metālkaluma margām, atturīgi veidots, bet tomēr grezns, apmetumā iestrādāts dekors – ģeometriskas formas elementi, skaistas frīzes. Iekštelpas publiski pieejamas biroju darba laikā. Saglabājusies kāpņu telpa (ar mūsdienu liftu), bijušo dzīvokļu plānojuma struktūra, daudzas durvis u.c. apdares un interjera elementi, interesants pagalms.

Dīķa iela 11. Dzīvojamā māja ar veikalu.
Tagad biroju ēka. Stateniskais jūgendstils.

Pasta iela 11. Dzīvojamā māja ar fotogrāfa darbnīcu.
Stateniskais jūgendstils. Erkeri vainago neliela terase ar raksturīgu margu, stilam atbilstošās koka ārdurvis mūsdienu rekonstrukcijas gaitā ievirzītas dziļā nišā. Namu uzcēlis fotogrāfs Juris Bokums, kurš ir autors lielākajai daļai Liepājas 20.gs. sākuma skatu kartīšu, namā fotografēta arī Latvijas pagaidu valdība 1919.gadā, kad Liepāja uz laiku bija faktiskā Latvijas galvaspilsēta.

Pasta iela 1. Īres nams ar veikaliem (ap 1910)
Stateniskais jūgendstils.

Lielā iela 4. Morduha Gordina īres nams ar veikaliem (1909)
Tagad daudzfunkciju ēka. Nacionālais romantisms.

Lielā iela 5. Veikalu ēka ar restorānu (1906)
Tagad spēļu zāles. Arhitekts L.Melvils. Fasāžu dalījumā eklektiska ēka ar jūgendstilam raksturīgām dekoratīvām detaļām.

Teātra iela 2. Pilsētas teātris.
Jūgendstils pārejā uz neoklasicismu. Projekta autori ir Drēzdenes arhitekti V.Losovs un H.M.Kīne, būvniecība uzsākta 1912.gadā. Ar nelielām izmaiņām saglabājušies visi galvenie interjeri.

Baznīcas iela 18. Semjona Kļepeņina īres nams (1913)
Tagad dzīvojamā māja. Stateniskais jūgendstils. Savā laikā visnovatoriskākais objekts Liepājā – „debesskrāpis” sešu stāvu augstumā, pilnīgi nedegošs, ar visām labierīcībām, ieskaitot centralizētu gāzes apkuri un ūdens sildīšanu.

Bāriņu iela 21A. Dzīvojamā māja ar veikalu
Eklektiski dekoratīvais jūgendstils. Grezni izveidotā ielas fasāde slēpj to, ka visa māja patiesībā celta no koka.

A.Pumpura iela 7. Īres nams ar veikaliem
Tagad veikali un birojs. Eklektisks fasādes dalījums ar detaļām dekoratīvā jūgendstila manierē.