Stāvākajā Karātavu kalnā

Maršruts ietver ietves, takas plāvā un grants ceļus. Garums 2 km, ilgums 40 min
Maršruta apraksts šeit.

Maršruta GPX fails šeit.