Kurzemes tūrisma asociācija saņēmusi atbalstu starptautiskās konkurences veicināšanai

27.09.2019 - 16:37
Sniegtais atbalsts izmantots, lai piedalītos starptautiskajās tūrisma izstādēs "Vakantiebeurs 2020" Nīderlandē, "Adventur 2020" Lietuvā un "Tourest 2020" Igaunijā.
Kurzemes tūrisma asociācija saņēmusi atbalstu starptautiskās konkurences veicināšanai
Tūrisma izstāde "Vakantiebeurs 2020" norisināsies 2020. gada 15. - 19. janvārī Utrehtā, Nīderlandē. "Vakantiebeurs" ir viena no vadošajām tūrisma izstādēm gala patērētājiem Eiropā, kuras ietvaros informēt potenciālos Nīderlandes tūristus un tūrisma profesionāļus par Latvijas tūrisma piedāvājumu. Izstādi apmeklē ap 100 000 apmeklētāju, galvenokārt gala patērētāji (tūristi) - Nīderlandes iedzīvotājs. Kurzemi šajā izstādē pārstāvēsim zem vienota Latvijas stenda.

Tūrisma izstāde "Adventur 2020" norisināsies 2020. gada 24. - 26. janvārī Viļņā, Lietuvā.  "Adventur 2020" ir nozīmīgs tūrisma nozares pasākums Lietuvas tirgū. Izstādi pēdējo gadu laikā apmeklē vairāk nekā 33 000 apmeklētāju, galvenokārt vietējie iedzīvotāji, kuru sirdslieta ir ceļošana. Kurzemi šajā izstādē pārstāvēs atsevišķā stendā, kur vienkopus pulcēsies 6 lielāko Kurzemes TIC speciālisti.

Tūrisma izstāde "Tourest 2020" norisināsies 2020. gada 7. -9. februārī, Tallinā, Igaunijā. Kurzemes reģionam šī izstāde ir ļoti nozīmīga, jo liela daļa ārzemju tūristu plūsma ir no Igaunijas, taču vēl nesasniedz tik augstus rādītājus kā tas ir no Lietuvas. Tūrisma izstādes veicina tūrisma galamērķu atpazīstamību un radaiespēja uzrunāt potenciālos tūristus, kā arī piesaistīt un veidot sadarbību ar dažādām tūrisma firmām. Kurzemi šajā izstādē pārstāvēs atsevišķā stendā, kur vienkopus pulcēsies 6 lielāko Kurzemes TIC speciālisti.


Kurzemes tūrisma asociācija 2019. gada 27.septembrī ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-L_2019/120 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.