Projekts “JŪRA VISU GADU- Piejūras dzīves stila tūrisma veicināšana”

14.09.2021 - 13:59
Sadarbības projekta “JŪRA VISU GADU- Piejūras dzīves stila tūrisma veicināšana” 20-00-F043.0442-000002 mērķis ir:
Projekts “JŪRA VISU GADU- Piejūras dzīves stila tūrisma veicināšana”
stenot aktivitātes, kas piejūras teritorijām veidotu reputāciju kā izcilu vietu dzīvošanai, strādāšanai un tūrismam visa gada garumā. Caur piejūras dzīves stila popularizēšanas kampaņu, kas tiek papildināta ar praktiskām, kapacitāti stiprinošām aktivitātēm, ilgtspējīgu tūristu un vietējo iedzīvotāju piesaistes aktivitāšu izveidi katrā teritorijā.

Sadarbības projekta mērķis ir:
1) Palielināt to Latvijas iedzīvotāju skaitu, kas apmeklē piejūru nesezonā, tādā veidā stiprinot vietējo ekonomiku;
2) Palielināt vietējo uzņēmēju, īpaši tūrisma uzņēmēju iespēju gūt peļņu nesezonā;
3) Palielināt to iedzīvotāju skaitu, kas vēlas piekrastē deklarēt savu patstāvīgo dzīves vietu vai uzsākt uzņēmējdarbību;
4) Vairot inovatīvu vissezonas pakalpojumu klāstu piekrastē;
5) Veicināt līdz šim mazāk populāras piekrastes vietas un pakalpojumu sniedzējus;
6) Veicina piekrastes iedzīvotāju piederības sajūtu savai dzīves vietai.

Projekta laikā tiks veicināta dažādu piekrastes Vietējo Rīcības grupu darbības teritoriju iedzīvotāju un uzņēmēju sadarbība un savstarpējā atpazīstamība.

Projekta īstenošanā ir iesaistītas visas Latvijas Piekrastes Vietējās Rīcības grupas: "Partnerība laukiem un jūrai", "Jūrkante", "Jūras zeme", "Talsu rajona partnerība", "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" un "Liepājas rajona partnerība".

Projekta kopējais finansējums ir 96280 EUR un to finansē un atbalsta Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonds. Projekts norisināsies līdz 2021. gada 31. decembrim.


Eiropas Savienības EJZF fonda vietne te:  https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_en

Kurzemes tūrisma asociācija šajā projektā realizē 3 aktivitātes:

1. Izveido kājāmgājēju maršrutu "Apkārt Engurei"
  • Maršruta izveides gaitā uzstāda 3 informācijas stendi, pie apskates objektiem - Piramīdas akmens, Dzintarlauki un Engures jūrakmeņi.
  • Maršruts dabā marķē ar ar krāsu un uzlīmju palīdzību, mežā ar krāsas marķējumu (balts dzeltens balts), ciematā ar uzlīmju palīdzību (dzeltena bulta).
  • Maršrutam izveido shematisku karti, pdf maršruta izdruku, kā arī maršruta ierakstu GPX failā, lai to var lietot ikviens gājējs savā iecienītākajā aplikācijā.
  • Maršruta izveidas vajadzībām iztīra pamežu pie Piramīdas akmens.
2. Izveido kājāmgājēju maršrutu "Gausā jūdze - Laupītāju ceļš"
  • Maršruta izveides gaitā tiek uzstādīts 1 informācijas stends Ragaciemā.
  • Maršruts dabā tiek marķēts ar ar krāsu un uzlīmju palīdzību, mežā ar krāsas marķējumu (balts dzeltens balts), ciematos ar uzlīmju palīdzību (dzeltena bulta).
  • Maršrutam izveido shematisku karti, pdf maršruta (pieejamu digitāli), kā arī maršruta ierakstu GPX failā, lai to var lietot ikviens gājējs savā iecienītākajā aplikācijā.

3. Izveido foto maršrutu "Dzīve pie jūras"
  • Maršruta izveides vajadzībām tiek piemeklētu sienas fotogrāfiju izvietošanai teritorijā no Jaunķemeriem līdz Bērzciemam.
  • Foto maršruta vajadzībām tiek rīkots fotokonkurss.
  • Tieks izgatavotas un uzstādītas 14 lielformāta fotogrāfijas piekrastes posmā no Jaunķemeriem līdz Bērzciemam.