Biedrība "Kurzemes tūrisma asociācija" 2016.gada 2.augustā ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-TL-2016/35 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros.

02.08.2016 - 11:49
Noslēgtā Līguma Nr. SKV-TL-2016/35 mērķis ir sniegt atbalstu biedrībai "Kurzemes tūrisma asociācija" saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā" (Nr.3.2.1.2./16/I/002).
Biedrība "Kurzemes tūrisma asociācija" 2016.gada 2.augustā ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-TL-2016/35 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros.
Tas apstiprināts ar Centrālās finanšu un līguma aģentūras 2016.gada 11.marta lēmumu Nr.39-2-40/1218 un 2016.gada 4.aprīļa atzinumu Nr.39-2-40/1534 un tiek īstenots saskaņā ar 2016.gada 26.aprīlī noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros.

Noslēgtā līguma Nr. SKV-TL-2016/35 ietvaros biedrība "Kurzemes tūrisma asociācija" plāno tuvāko gadu laikā piedalīties Latvijas nacionālajā stendā dažādās starptautiskās tūrisma izstādēs ārvalstīs, par kurām biedrības biedri būs izrādījuši interesi un izteikuši vēlmi piedalīties, kā arī iespēju robežās organizēt individuālos stendus tūrisma izstādēs ārvalstīs un nodrošināt dalību ar tūrismu saistītās individuāli izvēlētās konferencēs un semināros ārvalstīs.

Noslēgtā līguma Nr. SKV-TL-2016/35 ietvaros biedrībai "Kurzemes tūrisma asociācija" būs iespējams segt transporta izdevumiem, kas saistīti ar biedrības pārstāvju dalību tūrisma izstādēs, konferencēs un semināros ārvalstīs.