Projekts Nr. LLI-293 "Apmeklējiet Ventu! (ViVa)"

16.04.2018 - 14:07
Projekta mērķis ir palielināt nakšņojošo tūristu skaitu projekta partneru teritorijās: Kurzemes reģionā, Kuldīgā, Saldū, Skrundā, Mažeiķos un Akmenē. Ventas upe vieno visu partneru teritorijas, un ir viens no reģiona daudzveidīgākiem un pievilcīgākiem tūristu piesaistes objektiem.
Projekts Nr. LLI-293 "Apmeklējiet Ventu! (ViVa)"
Projekta īstenotājs
Kurzemes tūrisma asociācija
Projekta vadītājs
Artis Gustovskis
Partneri
Latvijas un Lietuvas pašvaldības, Ventas reģionālais parks, Kuldīgas novada pašvaldība
Mērķi un uzdevumi
Projekts Nr. LLI-293 "Apmeklējiet Ventu! (ViVa)" tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.  Projekta mērķis ir palielināt nakšņojošo tūristu skaitu projekta partneru teritorijās: Kurzemes reģionā, Kuldīgā, Saldū, Skrundā, Mažeiķos un Akmenē. Ventas upe vieno visu partneru teritorijas, un ir viens no reģiona daudzveidīgākiem un pievilcīgākiem tūristu piesaistes objektiem.
Finansējums
Projekta kopējais finansējums ir 321 607,79 EUR, t.sk. ERAF finansējums 273 366,58 EUR. Projekta plānotais finansējums Kurzemes tūrisma asociācijā: 13 688.93  EUR.
Statuss
Uzsākts
Projekta ieviešana
Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 1.aprīlis - 2020. gada 31.marts
Cita saistītā informācija
Saite uz Programmas mājaslapu WWW.LATLIT.EU
Saite uz oficiālo ES mājaslapu WWW.EUROPA.EU
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Kuldīgas novada pašvaldība, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Bildes

Saistītās projekta aktualitātes

Kurzemes tūrisma asociācija projekta ietvaros ir izdevusi ūdens tūrisma karti – Ventas upe.
Izdevumā atrodama Ventas upes karte ar atzīmētām apskates vietām, to aprakstiem, kā arī informācija par tūrisma pakalpojumu sniedzējiem tiešā upes tuvumā.
Izdevumā ir plašāk aprakstīts par Ventas upes laivošanas posmiem, praktiski padomi laivotājiem, kā arī laivu nomas servisa kontaktinformācija.

Venta Trip spēle - pievilcīga bērnu spēle, kas mudina atklātVentas upes objekti, pieminekļi, orientieri un citas lietas, kas jāredz - http://visitkuldiga.com/celojums-pa-ventu/