Atklāj jaunus interesantus vēsturiskus faktus par simboliem baznīcu torņos Baltijas valstīs

28.01.2019 - 09:48
No 29. līdz 31.janvārim Kuldīgā norisināsies partneru tikšanās par pētījumiem un to rezultātu pielietošanu tūrisma maršrutu izveidē projekta “Neformālā pieaugušo izglītība kultūras tūrisma popularizēšanai starp Baltijas un Ziemeļvalstīm” ietvaros.
Atklāj jaunus interesantus vēsturiskus faktus par simboliem baznīcu torņos Baltijas valstīs
Semināra laikā Kuldīgā eksperti no Zviedrijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas prezentēs jaunu pētījumu rezultātus par vēsturnieku atklājumiem šajās valstīs, t.sk. piemēram, par simboliem baznīcu torņos Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Tartu Universitātes Ģeogrāfijas Institūta pētījums secina, ka visvairāk gaiļu baznīcu torņos ir Igaunijā, nedaudz mazāk Latvijā, bet Lietuvā to vispār nav, jo tur baznīcu torņos ir krusti. Interesanti, ka, atsevišķām baznīcām, piemēram, Kanepi ciemā Igaunijā, torņa galā nav ne gailis, ne krusts, bet Rīta Zvaigzne. Savukārt Krievijas luterāņu baznīcām, saskaņā ar Eisena pētījumu(1926), nekad nav bijis gailis torņos. Zemāk redzamajā Tartu Universitātes Ģeogrāfijas Institūta pētījuma attēlā ir parādīta Igaunijas lauku baznīcu torņu simbolu atrašanās vietas. Turklāt attēlā ir iekļautas arī Otrā pasaules kara laikā iznīcinātās baznīcas un to torņu simboli. Ir zināms, ka Kolga-Jaani, Helmes un Tarvastu baznīcas, kurām šobrīd ir krusts tornī, agrāk arī ir bijis gailis, tādējādi apliecinot vēsturisko tradīciju izmaiņas kādreizējā Livonijā.
 
Semināra laikā Kuldīgā notiks arī pieredzes apmaiņas un pētījumu apkopošana starp dažādu valstu augstskolu ekspertiem par kultūras tūrisma produktu veidošanu, stiprinot kultūras un tūrisma jomā strādājošo kompetences, izmantojot neformālās metodes pieaugušo izglītībā.
Tiks pārskatīta arī izveidotā neformālās pieaugušo izglītības metodika kultūras maršrutu plānošanai. Publikācija tapusi projekta "Neformālā pieaugušo izglītība kultūras tūrisma popularizēšanai starp Baltijas un Ziemeļvalstīm" ietvaros. (Project "Informal Adults' Education for Cultural Tourism Promotion between the Baltic and Nordic Countries".


KURZEMES TŪRISMA ASOCIĀCIJA
Baznicas iela 5, Kuldīga, Latvija, LV-3300
T./F.: +371 633 222 59, Mob.: +371 2926 2583

    

Project "Informal Adults' Education for Cultural Tourism romotion between the Baltic and Nordic Countries NPAD-2017/10048