Atpūtas vieta un mini zoo „Buki”
Kempings, viesu nams un mini zoo. Klusa vieta atpūtai netālu no Ventspils, kur iespējams baudīt Latvijas lauku mieru.
"Buki", Vārves pagasts, Ventspils novads
+371 25120357 (Vita)
http://buki.mozello.lv/
"DabaLaba" Loka šaušanas trase
Loka šaušana ir lielisks veids kā atpūsties un atjaunoties dabā visu vecumu cilvēkiem ar jebkādu fizisko sagatavotību!
Ventspils novads, Ances pag., "Krastiņi" 
+371 26826839,+371 26844295
http://www.dabalaba.lv/
Vasenieku purva laipa
4 km gara laipu taka sūnu jeb augstajā purvā
Vasenieku purvs, Puzes pagasts, Ventspils novads 
+371 25937709 (Gids)
http://www.ldf.lv; http://www.lvm.lv
Dabas taka "Rīvas loki"
Dabas taka "Rīvas loki" sākas pie Ulmales-Labraga luterāņu baznīcas un vijas 3 kilometrus augšup, lejup pa Rīvas upes lejteces gleznaino senleju.
 Labrags, Jūrklanes pagasts, Ventspils novads 
Zlēku muižas ansamblis
Zlēku muižas un parks piederējis fon Bēru dzimtai un celts 18.–19. gs.
Zlēkas, Zlēku pagasts, Ventspils novads

Popes muižas vēsturiskā apbūve
Ansambļa vecākā ēka celta 1653. gadā. Pils ēkā (17.gs. sākums) pašreiz darbojas Popes pamatskola. Kopš 1996.gada atzīts par Eiropas nozīmes arhitektūras pieminekli.
Popes pamatskola, Pope, Ventspils novads,
+371 26825367
Piltenes pilsdrupas un estrāde
Piltene - neliela, bet sena pilsēta piejūras zemienē pie Ventas. Par apdzīvotu vietu Piltene izveidojusies jau senatnē. Pilsētas muzejā glabājas trīs te atrasti akmens cirvji no 4. gadu tūkstoša pirms Kristus dzimšanas.
Lielā iela 2a, Piltene, Ventspils novads
+371 26566315
http://piltene.ventspilsnovads.lv/turisms/
Užavas bāka
Užavas bāka ir iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un atrodas ~ 20 kilometrus uz dienvidiem no Ventspils.
Užava, Ventspils novads

+371 63630573, +371 28341836
https://www.portofventspils.lv/lv/brivosta-sabiedribai/bakas
Ovīšu bāka
Ovīšu bāka ir uzskatāma par pirmo vecāko saglabājušos navigācijas būvi Latvijā. Bākas celtniecība pabeigta 1814. gadā un bez arhitektoniskiem grozījumiem saglabājusies līdz mūsu dienām.
Ovīši, Tārgales pagasts, Ventspils novads

+371 26264616
http://www.portofventspils.lv/lv/brivosta-sabiedribai/bakas
Jūrkalnes pludmale un stāvkrasts
Jūrklanes stāvkrasts ir viena no gleznainākajām Baltijas jūras piekrastēm Latvijā ar klusu, civilizācijas neskartu pludmali un iespaidīgu līdz 20 m augstu stāvkrastu. Plašas iespējas gan mierīgai, gan aktīvai atpūtai.
Jūrkalne, Ventspils novads
+371 63630046,
http://www.jurkalne.lv
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Atpūta dabā: