Vasenieku purva laipa
4 km gara laipu taka sūnu jeb augstajā purvā
Vasenieku purvs, Puzes pagasts, Ventspils novads 
+371 25937709 (Gids)
http://www.ldf.lv; http://www.lvm.lv
Dabas taka "Rīvas loki"
Dabas taka "Rīvas loki" sākas pie Ulmales-Labraga luterāņu baznīcas un vijas 3 kilometrus augšup, lejup pa Rīvas upes lejteces gleznaino senleju.
 Labrags, Jūrklanes pagasts, Ventspils novads 
Popes muižas vēsturiskā apbūve
Ansambļa vecākā ēka celta 1653. gadā. Pils ēkā (17.gs. sākums) pašreiz darbojas Popes pamatskola. Kopš 1996.gada atzīts par Eiropas nozīmes arhitektūras pieminekli.
Popes pamatskola, Pope, Ventspils novads,
+371 26825367
Užavas bāka
Užavas bāka ir iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un atrodas ~ 20 kilometrus uz dienvidiem no Ventspils.
Užava, Ventspils novads

+371 63630573, +371 28341836
https://www.portofventspils.lv/lv/brivosta-sabiedribai/bakas
Ovīšu bāka
Ovīšu bāka ir uzskatāma par pirmo vecāko saglabājušos navigācijas būvi Latvijā. Bākas celtniecība pabeigta 1814. gadā un bez arhitektoniskiem grozījumiem saglabājusies līdz mūsu dienām.
Ovīši, Tārgales pagasts, Ventspils novads

+371 26264616
http://www.portofventspils.lv/lv/brivosta-sabiedribai/bakas
Jūrkalnes pludmale un stāvkrasts
Jūrklanes stāvkrasts ir viena no gleznainākajām Baltijas jūras piekrastēm Latvijā ar klusu, civilizācijas neskartu pludmali un iespaidīgu līdz 20 m augstu stāvkrastu. Plašas iespējas gan mierīgai, gan aktīvai atpūtai.
Jūrkalne, Ventspils novads
+371 63630046,
http://www.jurkalne.lv
46. krasta aizsardzības baterijas uguns koriģēšanas tornis
Atjaunots 46. krasta aizsardzības baterijas uguns koriģēšanas tornis, padarot to pieejamu apmeklētājiem kā skatu torni.
Saulrieta iela, Ventspils  
Būšnieku ezers
Būšnieka ezers kļuvis par brīnišķīgu aktīvās atpūtas cienītāju objektu.
Ventspils novads, Ventspils
+371 22000509
https://www.visitventspils.com/lv/ko-darit-ventspili/47/
Staldzenes Stāvkrasts
Uz ziemeļiem no Ventspils, Kolkas virzienā atrodas Staldzene - sens zvejnieku ciemats, kur saglabājušās atsevišķas 19. gs. zvejnieku sēta s.Šeit vēl joprojām zvejnieki iet jūrā un rāmos vakaros nereti smaržo pēc cieti kū
Bangu iela 61 , Ventspils novads

http://www.visitventspils.com
Ekskursiju kuģītis "Hercogs Jēkabs"
Viens no populārākajiem pilsētas tūrisma un atpūtas objektiem ir Ventspils brīvostas ekskursiju kuģītis Hercogs Jēkabs. No maija līdz oktobrim tas 5-7 reizes dienā atiet no piestātnes Tirgus un Ostas ielu krustojumā
Ostas iela 45, Ventspils
+371 26353344
https://www.portofventspils.lv/lv/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Atpūta dabā: