Ziemeļu mols Liepājā
Ziemeļu mola kopgarums ir 1800 metri, platums - 7,35 metri. Ziemeļu mols būvēts 19.gadsimta beigās.Ziemeļu mols nodrošina Liepājas ostas akvatorijas aizsardzību pret vētrām un smilšu sanesumiem.
Ziemeļu mols, Liepāja

+371 634 80808,+371 29402111
http://www.liepaja.travel
Embūtes dabas parks
Embūtes dabas parks sākotnēji dibināts 1977. gadā kā Embūtes pauguraines kompleksais dabas liegums 232 ha platībā. Tas atrodas Liepājas rajona Embūtes pagastā.
 Embūtes pagasts, Dienvidkurzemes novads

+371 26632134
http://www.vainode.lv ; http://www.dienvidkurzeme.travel
Zvārdes dabas parks un poligona objekti
Zvārdes dabas liegums ir jaunizveidota liela aizsargājama platība Zvārdes, Jaunauce un Blīdenes pagasta robežās.
Zvārdes pagasts, Saldus novads
+371 63807443,+371 26877794
www.turisms.saldus.lv
Laumu dabas parks
Laumu dabas parks ir ar privātu iniciatīvu veidots parks Talsu novadā, kurā iekārtotas vairākas specializētas dabas procesus izzinošas takas - Bišu, Augu, Sporta un Meža taka.
Laumas, Īves pagasts, Talsu novads
+371 29477731
http://www.laumas.lv
Talsi - deviņu pakalnu pilsēta
Talsi – deviņu pakalnu pilsēta, kuras klusās, bruģētās ieliņas, vecie koka nami un sendienās iekoptie parki lieliski sadzīvo ar nākotni, kas jaušama bērnu čalās, auto dunā, namu fasādēs.
Talsi, Talsu novads
+371 26469057
https://visittalsi.com
Dabas parks "Talsu pauguraine" un Kamparkalna skatu tornis
Platība 3671 ha, tas ietilpst triju Talsu novada pagastu teritorijās - Laidzes, Laucienes un Lībagu. Dibināts 1987. gadā, taču pirms tam, kopš 1977. gada tas pastāvēja kā aizsargājamo ainavu apvidus.
Talsu novada Laidzes, Laucienes un Lībagu pagasti
+371 29279461
http://www.talsupauguraine.lv
Slīteres Nacionālais parks
Slīteres Nacionālais parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas iekļauta Eiropas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000.
Šlīteres bāka, Šlītere, Dundagas pagasts, Talsu novads


+371 63286000,
http://slitere.lv
Tukums - rožu pilsēta
Tukums ir neliela, dārzu ieskauta mazpilsēta Kurzemes pievārtē, taču tukumnieki sevi mūždien uzskatījuši par kurzemniekiem, jo viņiem piemīt gan kurzemnieku lepnums, gan spīts.
Tukums, Tukuma novads
+371 63124451 ,+371 28311557
http://visittukums.lv/
Dabas parka "Engures ezers" Orhideju taka un ezera pļavas
Dabas parka palieņu pļavas, zāļu purvi un mitrie meži var lepoties ar lielu orhideju dzimtas sugu daudzveidību.
Ornitoloģisko pētījumu centrs, Bērzciems, Tukuma novads

+371 29474420
http://www.eedp.lv
Engures ezera dabas parks
Dabas parks "Engures ezers" izveidots 1998. gadā un tajā ietilpst ne tikai Engures ezers, bet arī Rīgas jūras līča piekraste no Mērsraga līdz Engurei.
Ornitoloģisko pētījumu centrs, Bērzciems, Tukuma novads


+371 29474420
http://www.eedp.lv
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Atpūta dabā: